Fhl havbruk

Trond Davidsen, direktør. Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. FHL arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene ute. Privilegier for fiskere både på sjø og land?

Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk. Totalt avhengige av eit reint miljø.

Det havbruksnæringen vet om utslipp av mikroplast fra fôrslanger. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening ( FHL ) dekker hele verdikjeden, fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Medlemmene består av omlag 5bedrifter med 10. FHL er sjømatnæringas viktigste organisasjon, og jeg ser fram til å ta fatt på arbeidet sammen med det nye styret. Det er en rekke store og viktige saker som vi må arbeide med framover – både for industrisektoren, havbruk og de øvrige sjømatsektorene som er organisert i FHL , sier Inger-Marie Sperre.

Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene. Typisk er reaksjonen fra konsernledelsen i Fjord Seafood. FHL Havbruk har også fått føle det magre fjoråret i oppdrettsbransjen.

Heile av medlemsmassen var representert då det nye styret vart valt.

Produksjons- og sysselsettingstall er hentet fra Fi. Slaktekvantum angir slaktet kvantum av ørret og laks i tonn rund vekt, kilde Fi. Det er helt klart at oppdretterne tar ei tung belastning med det nye verneregimet.

Han beklager at Norge får strengere vern mot oppdrett enn Norges konkurrenter. Hans hovedoppgave var særlig koordinering av den norske . NLTH, NME og Norsk Industri. Velkommen og motivasjon, 2) Valg av lokalitet – en enkel sak?

Drift på lokalitet – en . FHL havbruk vil gi honnør til det arbeid som er utført i Planlovutvalget. Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge. Lars Horn, Norges forskningsråd.

NIFU STEP ble engasjert til å ivareta sekretariatsfunksjonen. Konferansen åpnes av statssekretær Vidar Ulriksen fra Fiskeri- og kystdepartementet og fortsetter med plenumsforedrag av Forskningsrådets adm. Arvid Hallèn og Atle Eide, styreleder i FHL – Havbruk. Deretter overtar forskerne, fordelt på tre parallelle sesjoner. Alle temaer belyses med innledende oversiktforedrag . Kilde for metadata: NO-OsNB . Davidsen er imidlertid ikke søker og er dermed kun konstituert i stillingen.

FHL melder selv i en epost om det midlertidig lederskifte i organisasjonen.

Ole-Eirik Lerøy kan bli nestleder.