Fiskefor

Skretting er verdens ledende produsent av innovative, bærekraftige fôr til havbruksnæringen. Fiskefôr Bufret Lignende Fiskefôr brukes i fiskeoppdrett samt i akvarier og fiskedammer. Det og lages av både marine og vegetabilske råvarer.

De øvrige ingrediensene er vegetabilske oljer og proteiner, bindemiddel, vitaminer og antioksidanter. Det er i dag fire produsenter av fiskefôr i Norge . Store mengder villfisk brukes i dag til å produsere fiskefôr , og oppdrett av blant annet laks og ørret kan gi grunnlag for et kraftig overfiske på for eksempel tobis og kolmule, arter som i hovedsak brukes til fiskefôr.

Fiskebestander lider under et altfor hardt fiskepress, og det er oppdrettsnæringen som er den største forbrukeren . Oppdrettslaksen spiser tørrfôr formet som pellets. Rundt prosent av fôret består av vegetabilske ingredienser, mens cirka prosent kommer fra marine råvarer som fiskemel og fiskeolje. Her ser vi hvordan fôrpellets ser ut. En øse pellets ligger på et bord for Et gjennomsnittlig fiskefôr inneholder om lag . Laksen spiser fiskefôr med vegetabilske ingredienser og marine råvarer som tilfredstiller det norske regelverket.

Sjømat Norge fiskefôr ivaretar interessene til fiskefôrprodusentene i Norge. I denne industrisektoren er det i dag fire næringsaktører (Skretting, Ewos, Biomar og Polarfeed) som har produksjonsanlegg fra Stavanger i sør til Storsteinnes i Troms i nord. For å finne ut av hvor mye fiskeolje og fiskemel som går med for å produsere oppdrettsfisk, beregnes forholdet mellom mengden villfisk i fôret og mengden oppdrettsfisk produsert.

Denne beregningen kalles Fish In Fish Out (FIFO). Ved å redusere andelen fiskemel og fiskeolje i fiskefôr , vil mengden villfisk som behøves for å . Nofimaforskere har funnet at når oppdrettslaksen får fôr med mindre omega-enn det som er vanlig i dag, blir fileten mindre rød. Stress er også en mulig påvirkningsfaktor forskerne ønsker å studere nærmere. Nyheter og innsikt om fiskefor. Forskere i Nofima har utviklet et prosesshjelpemiddel som både fungerer som bindemiddel, har høy ernæringsverdi og gjør det lettere å fremstille fiskefôr med høy fysisk kvalitet.

Sitkagran kan om få år erstatte soya fra Brasil i fiskefôr. Det er palmeolje i maten norsk oppdrettsfisk spiser. Det bekrefter fiskefôrindustrien, men de som selger fisken vet ikke om det. Teknologien og planane er på plass. No vil Mattilsynet innføre nye reglar slik at insekter kan brukast til fiskefôr.

COfanget på Mongstad skal sørge for vekst av alger og Omega – til bruk i fiskefôr. Forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører samarbeider om et nasjonalt testsenter. Fiskemjøl og fiskeolje er den viktigaste delen av laksefóret. Råvarene er fiskeavskjer, bifangst av ulike slag og såkalla industrifisk – fiskeslag som ikkje vert konsumert av menneske. Mattilsynet er oppdragsgiver for denne overvåkningen, og er en del av Norges oppfølging av nasjonalt og internasjonalt regelverk på dyrefôr.

Fôrregelverket blir jevnlig . Fiskefôr fremstilles av både marine råvarer og planteråvarer.

Fôret settes sammen av en blanding av ulike fôrråvarer slik at fisken får det den trenger av næringsstoffer. Fôrråvarer kan også innholde fremmedstoffer som potensielt kan overføres til fisken, og som ikke er ønsket i mat. I tillegg brukes ulike tilsetningsstoffer i fôr. Nordens største algesamling ligger midt på Blindern.

Algene kan brukes til alt fra mer miljøvennlig fiskefôr til nye medisiner.