Fiskeoppdrett lønn

Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg. Samme lønn som å sitte i kassen på prix. I oppdrett har en mann ansatt heltid ca . Hvordan blir jeg leder innen oppdrett , hvilke oppg. Jeg skal gå lærling innenfor oppdrett , men lurer på hva lederjobbene der går ut på?

Hvilke titler har de, og hvilken utdanning eller personlig egenskaper krever de? Laks og ørret er de mest sentrale oppdrettsartene i. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn , uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Tallene er fra vårt søk på gjennomsnittslønn for de ulike yrkene i alle sektorer (både offentlig og privat), begge kjønn, og både heltids- og . Du steller, overvåker og fôrer organismer i vann. Hovedoppgaven din er å vurdere om fisken har best mulig levevilkår for vekst og utvikling. Du jobber med fisk som skal til spises, settes ut eller forskes på.

Oppdrett deles inn i landbaserte eller . Etter krav fra NNN er ny minstelønn for alle i fiskeindustrien allmenngjort av Tariffnemnda, og er gjeldende fra 8. Goder: Stor bonus (ca til gange mnd lønn ), gratis mat. Sjekk lønnen til de som jobber i fiskeoppdrettsbransjen. OMSETNING OG DRIFTEN AV FAST EIENDO– gjennomsnittlig månedslønn: 43. FINANSTJENESTER: – gjennomsnittlig månedslønn: 50.

Bank, og forsikring: 47. Annen finansiell tjenesteyting: 61. Jobber nå som Adjunkt på året. Begynner muligens på Mastergrad til høsten. Går siste året studiespesialisering.

Arbeider som røkter ( fiskeoppdrett ) hver 2. Heltidsansatte i fiskeoppdrett hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42. Dette er prosent, e. Gode lønns og bonusbetingelseer. Arbeidsmiljø med stor takhøyde og korte beslutningslinjer. Vi kan tilby en interessant jobb i et positivt miljø med moderne anlegg og utstyr. Søknad med CV sendes som . God fysiske helse er nødvendig, og du må ha evnen til å jobbe selvstendig og målrettet.

Du må påberegne vakt ved anleggene ca hver tredje helg. Jeg får full lønn av Marine Harvest under resten av utdanningen. I tillegg får jeg være her ute tre dager i uken.

Vi ligger så langt ute i havgapet at strømmer, vær og vind . Denne avtale gjelder for alt arbeid innen havbruk som f. Avvikling av daglig fritid etter aml § 10- medfører ikke trekk i lønn for den delen av avtalt.