Fiskeoppdrett norge

Det har vært gjort mange forsøk på oppdrett av andre arter, særlig blåskjell, torsk, kveite og steinbit. Til nå har ingen av disse gitt kommersielle suksesser. Man har kommet lengst med oppdrett.

Med en omsetning som er over dobbelt så høy som nummer to på listen, Lerøy Seafood Group, er det fortsatt ingen som gjør Marine Harvest rangen stridig som Norges – og verdens – største fiskeoppdretter. Men underskogen i norsk .

Fiskeoppdrett – en næring i vekst. De siste tiårene har næringen vokst kraftig, og Norge er nå verdens største eksportør av oppdrettslaks. Myndighetene har gitt svært vage bestemmelser om drift av fiskeoppdrettsanlegg.

Den tillatte behandlingen av fisken er derfor i større grad basert på praktiske vurderinger og lønnsomhet, enn på fiskens behov. I Norge har oppdrettsnæringen avlet på atlantisk laks og regnbueørret siden 70-tallet. Leverandøroversikt, side 1. Det vil si at den første delen av livet er på land.

Oppdrett deles inn i landbaserte eller havbaserte anlegg.

Der foregår produksjon av rogn og den videre yngel og settefiskfasen. Etter omtrent ett år er fisken klar for havet, og flyttes over til et matfiskanlegg. Kultiveringen kan omfatte hele eller deler av fiskens livssyklus.

Ved oppfôring av fisk foredles lite salgbart fiskeprotein til høyverdig mat. I mange land spiller fiskeoppdrett en viktig rolle for å skaffe billig protein til en raskt økende befolkning. Oppdrettsanleggene en også en betydelig kilde til utslipp av næringssalter og slam. Det er fylkesmannen som er . Statistikken gir en oversikt over norsk oppdrett av fisk og skalldyr.

Den omfatter opplysninger om selskapenes beholdning, kjøp, salg og tap av fisk og skalldyr, samt arbeidsinnsats og kjøp og salg av varige driftsmidler. Helsen til de som spiser laks fra oppdrett kan bli rammet. Lakseoppdrett eller havbruk er et høyrisiko prosjekt.

Mengden fisk som produseres skal femdobles i årene som kommer. Nordmenn bringer sin teknologi til andre land og sprer derved en miljøskandale. Over hundre familier blir søkkrike, politikerne legger opp til store . Kan halvere CO₂-utslipp fra oppdrettsnæringen.

Solceller og vindmøller kan bidra til å halvere dieselforbruk og CO₂-utslipp med en ny kraftløsning for oppdrettsanlegg.

HARDANGER (NRK): Store mengder . Norsk fiskeoppdrett får eit overskot på seks milliardar kroner i år, fire milliardar meir enn i fjor. Et år har gått og mye har skjedd i Havbruk- Norge. Betingelser for fortsatt vekst. Dersom havbruk skal ha en framtid i. Norskekysten er særdeles godt egnet til fiskeoppdrett , og vi produserer nå om lag like mye laks og regnbueørret som vi fisker norsk vårgyten- de sild (mill. tonn). Norge , må havbruksnæringen holde seg framme i denne kampen.

Måsøval søker om utviklingskonsesjoner i samarbeid med Vard.