Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond

FHF mottar innspill til viktige FoU-temaer fra aktører i næringen, FoU-institusjoner og andre aktører med verdifulle bidrag. Les mer her om hvordan du kan gi innspill. Resultater fra avsluttede prosjekter.

Her finner du en kortfattet beskrivelse av hva som er hovedresultatene fra prosjektene sett i lys av hva som var . Marint protein – inntil millioner kroner fra FHF.

Det er av stor betydning at de marine ressursene utnyttes best mulig. Dokumentasjon av mulige helseeffekter fra de marine råvarene er derfor viktig. Basert på dette har FHF vedtatt å lyse ut midler til forskning på effekter og årsakssammenhenger mellom inntak av marint. I dialog med næringen utformer FHF strategier for forskning og utvikling (FoU), tar initiativ til og finansierer FoU-prosjekter og driver aktiv kommunikasjon av resultatene fra . Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har som mål å skape merverdi for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling.

Forskningsaktiviteten er omfattende og skjer i offentlig regi, i virkemiddelapparatet og hos næringsaktører. FHF jobber innenfor næringsrettet marin FoU.

FHF skal være fiskeri- og havbruksnæringens eget organ. FHF er næringens felles FoU-verktøy. Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.

Startsiden for jobb og karriere i Norge. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Fiskeri – og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Godkjente arbeidstakere.

Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16. FHF søker fagsjef fiske og fangst. Fagsjefen vil fortrinnsvis ha kontorsted Trondheim.

Fagsjef for fiske og fangst vil ha en sentral rolle i arbeidet med å konkretisere hvilke utfordringer flåteleddet . FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFOND. Forfatter, Finn Ørstavik. Underlagt en godkjent lærebedrift.

I motsetning til Forskningsrådets midler er ikke denne finansieringen konkurranseutsatt.

Morgenbladet refererer til professor Are Nylund ved Universitetet i Bergen (UiB) som mener . Navngivelse-Ikkekommersiell 3. Styreleder Torbjørn Dahl er stolt over å presentere fondets nye internettside. Fondet er satt til å forvalte næringens forskningsmidler. Derfor legger vi stor vekt på informasjon og formidlingsvirksomhet, sier Dahl.

Skaff oss en konflikt! Prosjektet ble gjennomført i to faser, en pilotfase og en hovedfase. Oppdragsgiver forutsatte at .