Fiskeridirektoratet ålesund

Navn, Stilling, Kontorste Telefonnummer, E-post. Nærings- og fiskeridepartementet sendte tidligere i år ut en høring om tildeling av nye konsesjoner for fjernfiske etter krill. Direktorater og tilsynsorgan. Fiskeridirektoratet anbefaler at antallet nye konsesjoner begrenses til to.

Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT.

Underlagt en godkjent lærebedrift. Munin blir sendt i opplag. Ressurskontrollseksjonen har i dag. Nordvestlandet er og vil vere ein viktig del av fiskerinæringa nasjonalt, . Norwegian Rig Shuttle bestiller båt av Maritime Partner til ny kontrakt. Båtbyggerne skal levere en stor hurtiggående oppsynsbåt i desember som . Selskapsform, Organisasjonsledd.

JavaScript is disabled for your browser. Gunnstein Bakke sin presentasjon.

Some features of this site may not work without it. Distriktslaboratoriet i Ålesund. Vår saksbehandlar: Vår dato: 10. UTSLEPPSLØYVE FOR ANLEGG FOR . Dette innebærer at alle skriftlige henvendelser og svar gjøres til adressen under. I samband med evalueringa er det foreslått å redusere antal regionar frå sju til tre, subsidiært fem.

Romsdal er i dag eigen region med eige regionkontor i Ålesund og distriktskontor i Fosnavåg og. Allsidig Rita Naustvik Maråk er fagsjef i fiskeriteknologi i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i Ålesund. Hun har erfaring fra ulike deler av . Fritidsfiskere og turistnæringen i Ålesund kan puste lettet ut – det blir likevel ikke forbud mot å fiske torsk med stang og snøre.

Vi er kommet til at mengden torsk som blir tatt opp . Region Trøndelag og region Møre og Romsdal blir region Midt med leiinga i Ålesund , melder direktoratet i ei pressemelding. Nå er det for seint å skaffe sjølfisket fisket julekveite, i hvert fall dersom du bor sør for 62°N (omtrent ved Ålesund ). Der er det innført totalforbud mot fangst av kveite fra og med 20. Nord for 62°N er det ikke lov å fiske kveite med andre redskap enn . Hun jobber grovt sett med tre hovedområder: akvakulturtilsyn, planarbeid og vannforvaltning.

Søkerne omfattet alt fra forskere, marinbiologer, . Det melder selskapet i en pressemelding. Sigbjørn Vigeland (CGG).

CGG fulgte opp dette ønsket. Inndeling ble basert på samtaler med FD og HI. Hvert område hadde sin periode. Områdene ivaretok hensyn til . Hemmeligheten bak analysesertifikatet! VEDRØRENDE UTDYPINGSTILTAK FOR INNSEILING KVALSUNDET I. Dette er rømd oppdrettslaks av den magre sorten på mellom 2. Siste dagane er her fiska oppdrettslaks med pellets i .