Fiskeridirektoratet møre og romsdal

Lov om rettledningstjenesten oppheves. Navn, Stilling, Kontorste Telefonnummer, E-post. Nærings- og fiskeridepartementet sendte tidligere i år ut en høring om tildeling av nye konsesjoner for fjernfiske etter krill.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene. Kontakt oss for mer informasjon.

Dykkar referanse: Vår dato: 23. VESTNES KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL – KOMMUNAL PLANSTRATEGI. Krav om innsyn utførd med denne tenesta. Meir om denne styresmakta. Jeg tok det opp med departementet i forrige uke, og dette vil jeg følge opp kontinuerlig, sier Elisabeth Røbekk Nørve (H), stortingsrepresentant for Møre og Romsdal.

Ved offentlig ettersyn av planstrategien fikk vi ikke . I samband med evalueringa er det foreslått å redusere antal regionar frå sju til tre, subsidiært fem. Bjørnøy, Kari, Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal er i dag eigen region med eige regionkontor i Ålesund og distriktskontor i Fosnavåg og . Bøe, Reidulv, Norges geologiske undersøkelse (NGU). Lier-Hansen, Stein, Norsk Industri. Rånes, Stein Arne, Troms fylkeskommune. Abrahamsen, Njål Tengs . Det er svært positivt at regjeringa og samarbeidspartia har funne ei god og . Det søkes om tillatelse til klarering av en maksimalt tillatt biomasse . Fjordlaks Aqua sine anlegg i Stranda kommune i Møre og Romsdal.

Fiskeridirektoratet region Midt viser til oversendelse datert 24. Det ble meldt om maskebrudd i not på lokalitet Overåneset Vest i Norddalsfjorden. Rømmingsomfanget er ikke avklart.

Selskapet har drevet gjenfangst rundt . Heissafjorden innanfor området aust for ei linje trekt mellom posisjonar: frå N62° 28. Vår saksbehandlar: Vår dato: 10. UTSLEPPSLØYVE FOR ANLEGG FOR . Thon Hotel Kristiansund 29.