Fiskerinæringen i norge

Bakgrunn – fakta om fiskerinæringen i Norge. Utviklingen i Nord-Norge sammenlignet med Sør-Norge. Merknader fra komiteen . Norsk fiskerihistorie går helt tilbake til steinalderen. De første innvandrere til Norge oppdaget tidlig at det utenfor kysten fantes rike forekomster av fisk, sel, småhval og sjøfugl. Undersøkelser av boplasser har vist at steinalderfolket drev fiske både i sjø, vann og elver.

Fisk etablerte seg tidlig som et viktig . Mens eksportverdien innen olje og gass har falt med prosent de siste årene, har Norges nest største eksportnæring økt i rekordfart. Jeg vet nesten ikke om jeg tør å si det en gang, men folk kan nesten ingenting, sier Thorvald Tande Jr. Han har gjort uformelle spørreundersøkelser på Østlandet, for å se hvor mye de vet om norsk fiskerinæring. I dag skal fiskere møte fiskere under fiskekonferansen Havblikk i . Onsdag presenterte SINTEF Ocean rapporten Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, som viser at næringen har styrket sin posisjon som bidragsyter til . Norsk Fiskerinæring kommer ut med over 1sider aktuelt lesestoff om norsk sjømatnæring hver måned.

Innhold i siste nummer her. Fiskeri påvirker de marine økosystemene i stor grad. Derfor reguleres fiskerinæringen strengt, slik at også kommende generasjoner kan spise fisk fra norske havområder. Omsetningen av oppdrettsfisk står nå for to tredeler av eksportverdien og er mer enn dobbel så høy som fra vanlig fiske : 4 milliarder fra oppdrettsfisk og 2milliarder fra fiskeriene. Samtidig har salget av vill fisk hatt sitt beste år på lenge.

Statistikken gir oversikt over fiskerinæringa , og omfattar mengd og verdi frå sjøfangsten, opplysningar om fiskarar og fiskefartøy, og opplysningar om bedrifter og sysselsette innan fiskeforedling. Fisken i Vandet, det er vores Brød”, skrev Petter Dass. Sjøen har vært en kilde til mat, og den har formet bosetning, økonomi og mentalitet langs kysten.