Foring av sau

Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett. Du kan også kontakte rådgjevarane til Nortura.

Regler for kopperinnhold i fôr til sau. Fôring fra innsett til lamming. Oppfôring av ikke slaktemodne lam på høsten .

Treng energi, protein, vitamin, mineral og vatn kvar dag. Kan få tilført næringsstoffa via ulike fôrslag. Er ein drøvtyggar med eit sterkt tyggebehov. Tarmane har behov for noko å gjere på. Spyttproduksjon er viktig – buffer i vomma.

H i vom går ned ved auka mengde kraftfôr per tildeling. Har overtatt gården og 1vf sauer. Sau i passeleg godt hold. Fôret skal også inneholde nok vitaminer og mineraler.

For søyer og livlam fra insett til beiteslipp. Kan også gis til slaktelam opp til en kg per lam og dag. Passer sammen med de fleste typer grovfôr. Vil stimulere til god mjølkeproduksjon. Spesialblanding med svært høgt fiberinnhold.

For intensiv fôring med kraftfôr til søyene . Det er i praksis tilgang på grovfôrfiber som begrenser andelen av kraftfôr i rasjonen. Har sauen tilgang på lyngbeite hele vinteren, så kan en dekke hele vedlikeholdsbehovet med kraftfôr. Nokre av reglane som gjeld fôring oppført i regelverksveiledaren per 17.

Det vil seie at fôrvarer som ikkje finst økologisk (til dømes mask, drank og potetrasp) ikkje kan brukast. Heller ikkje luta eller ammoniakkbehandla . Delt av: wenche dypbukt – Publisert: 19. Beskrivelse: Foto: Nils Erik Bjørholt.

Dette er en praktisk oppgave om overslagsregning på fôrmengde. Som en del av oppgaven har vi tatt inn datoer og kalenderdager. Fagstoff: Saueproduksjon gir oss kjøtt og ull. I tillegg til kompetansemål i matematikk (se marg) . Les om sauehold og stell, fôring og atferd hos sau.

Fôrbehov pr kg vektauke.

Blir gjennomført i forbindelse med kåringene. Bein (leddvinkler, klauver, svampkne, osv). Ullkvalitet (lengde, marg, dyrehår, spenst) . Også velegnet til høstlam på intensiv oppfôring.

Det er ikke alltid lett med individuell normfôring av søyer i fellesbinger. Strukturendringer skjer også i saueholdet, flokkene blir større og kravet til arbeidsinnsats øker. Da er det ikke lett med individuell fôring i store fellesbinger. Enkeltindivid vil presse bort de søyene . Dei ekstra interesserte medlemmene brukar rådgjevarane i Nortura og spør om individuell fôringsrådgjeving.

Dei fleste ber om enkle råd. Døme på dette er: Kva type- og kor store mengder med kraftfôr bør ein gje ut i frå eit . Ifølgje Avdem, skjer 70 .