Forplan sau

Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett. Regler for kopperinnhold i fôr til sau.

Fôring fra innsett til lamming. Oppfôring av ikke slaktemodne lam på høsten .

Treng energi, protein, vitamin, mineral og vatn kvar dag. Kan få tilført næringsstoffa via ulike fôrslag. Er ein drøvtyggar med eit sterkt tyggebehov.

Tarmane har behov for noko å gjere på. Spyttproduksjon er viktig – buffer i vomma. H i vom går ned ved auka mengde kraftfôr per tildeling.

I dag er kraftfôr og kraftfôrråvarer langt billigere å fôre med enn innkjøpt grovfôr.

Men sauen trenger grovfôrfiber for å holde vomfunksjonen i gang. Tre uker etter paring og fram til uker før lamming klarer sauen seg med vedlikeholdsfôr. Fôrplan siste 8- uker før lamming. Gradvis opptrapping til dette fôrnivået på lammingstidspunktet.

Har en talle, og god plass i fjøset fra før er dette en stor fordel for å møte kravet om fast liggeareal og arealkrav på mper sau ved økologisk drift. Småskriftet omhandler ulike sider ved sauehold som er spesielt for øko- logisk drift. Utfordringene for økologisk sauehold . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst.

Foto: Anne Lise Norheim. E-vitamin- mengde i kraftfôret . Strukturendringer skjer også i saueholdet, flokkene blir større og kravet til arbeidsinnsats øker. Da er det ikke lett med individuell fôring i store fellesbinger.

Enkeltindivid vil presse bort de søyene . Lukter på muligheten for å starte litt med sauehold.

Mest for morro skyl har full jobb utenom, men har lyst til å få til noe hjemme på langt sikt. Uansett er jeg rimelig grønn når det kommer til sau. Lurte på hvilke raser det kan være aktuellt å ha da jeg holder til på øslandet, ca mil fra kysten. Har en god plass i fjøset fra før er dette en stor fordel for å møte arealkrav på mper sau ved økologisk drift. Dagens fôrplanlegging i Nortura.

Det betyr at dagens fôringsrådgjeving i stor grad går føre seg som grupperådgjeving av ymse slag eller i form av fagartiklar i tidsskrift og . Eventuelle kopplam oppfôra på konvensjonelt fôr som kalvegodt, må difor kunne identifiserast, og vert seld som ikkje-økologiske lam. For å unngå å få kopplam, kan . AAT-innholdet økes til ca. FORMEL Sau har et moderat innhold av AAT på høsten og frem til ca 1. Kraftfôret passer sammen med de fleste typer grovfôr, og vil stimulere til god mjølkeproduksjon.

Har du spørsmål om kraftfôr og fôring, er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for. Powerpoints brukt under forelesningene. Disse blir gjort tilgjengelig på Canvas. Relevante artikler for emnet vil bli gjort tilgjengelig på Canvas eller utdelt.

Storfe: Alt relevant materiale vil bli lagt ut på Canvas. Bærekraftig håndtering av rundorm hos sau. Anthelmintika medikamenter med effekt på helminter (rundorm, bendelorm og ikter). Behandlingssjekk undersøkelse for egg i avføringen etter behandling . For år siden var Gammalnorsk spælsau nesten utryddet , og ble betegnet som en truet dyrerase.

I dag er heldigvis situasjonen annerledes, men rasen er fortsatt sårbar, og har betegneslen bevaringsverdig. Sommeren er den enkleste tida for oss husdyrholdere, da er det tilsyn på beite som gjelder, med ly mot uvær, og tilgang til mineralstein, vitablokk og vann. Det er en sau som hører hjemme i norsk natur ! Men hva skal beitet bestå av? En ting er iallfall sikkert, geit er ikke interessert i kløver. Kanskje tørket i blanding med annet gras, men fersk kløver er ikke interessant.

Grant to Teodoro Gonzales for Canada do Laureles, league, Sept. List of unclaimed grants. Jos£ Ramon Estrada for Sau Luis Gonzaga, Aug.