Forus miljøstasjon ivar

IVAR gjenvinningsstasjon Forus og Byttebuå. Vintertid oktober – mars: mandag, onsdag og fredag 07. Gjenvinningsstasjonen ligger like ved Lövenstrasse på Stokka i Sandnes kommune. Besøksadressen er Forusbeen 200.

Du kommer lettest til stasjonen ved å ta motorveien til avkjørselen ved IKEA.

Les om hva som skjer hos IVAR. Ledig stilling som driftstekniker. Vil du være med å sikre godt drikkevann i regionen? Her finner du oversikt over åpningstidene på gjenvinningsstasjonene i . Hå miljøstasjon på Nærbø er et tilbud til innbyggerne i Hå kommune.

Sele og Forus gjenvinningsstasjon. Fra sør passeres Voll og deretter to avkjørsler til Sele, gjennom bomstasjonen og et par hundre meter videre.

På grunn av stor etterspørsel innfører vi nå betaling på IVAR sin kompost både på Forus og Sele gjenvinningsstasjon. Priser på gjenvinningsstasjonene. Private husholdninger: Opp til en kubikkmeter koster 1kroner. Større lass øker med 1kroner for hver påbegynte kubikkmeter. Den nye Byttebuå har egen inngang for innlevering og en annen for henting.

Nå er det helt gratis både for dem som henter og dem som leverer gjenstander. Det er full anledning til å ta med seg gjenstander uten . Kommunene samler inn avfallet fra husholdningene. IVAR har ansvar for en forsvarlig behandling av avfallet gjennom avtaler med gjenvinningsbedrifter. Levering av avfall Elektrisk avfall Farlig avfall Glass og metall Hageavfall Dette elementet er ikke publisert Klær og bruksgjenstander. Kan brukes som oppbevaring av farlig avfall og småelektrisk og leveres gratis på betjent miljøstasjon , Sele eller.

Alt elektrisk kan også leveres i butikker som selger slikt. Ny henteordning for grovavfall. Nedgravde avfallsbeholdere. Ivar miljøstasjon forus.

Se hvilke båter det gjelder, og hvordan du går fram her. Avfall fra private husholdninger og mindre foretak kan leveres på Sele . Her skal posene fjernes før matavfallet blir omgjort til biogass, og derfor har vi valgt å gå over til en mer brukervennlig pose. Organisk avfall og plast side 04.

Stopp hagerømlingene side 04. Hva dekker renovasjonsgebyret side 06. Tømmetider mobil miljøstasjon 7. Ved miljøstasjonene kan du levere glass-, metall- og plastemballasje.