Foss læringsstrategi

Ei enkel forklaring på kva læringsstrategien FoSS går ut på. Teori om læringsstrategier. Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre. Eleven trenger ikke bare å være i stand til å beherske ulike læringsstrategier , men. FoSS er en strategi for å lære elevene å stille gode. Om å gjøre seg egne tanker med utgangspunkt i en tekst.

Jobb i par og skriv ned svarene. Kan tas i plenum til slutt. Førkunnskap – fritenking i par med startord. Vokabular (synonym og forklaring).

Lesing med notatteknikk (frinotat, oppsummering, spørsmål ). Notater med fokus (post-it, spørsmål, kolonnenotat). FoSS – Arbeid med spørsmål på ulike . Svaret finnes et eller flere steder. Lage spørsmål til tekstens tema uten at det er nødvendig å lese teksten for å kunne gi et eller flere svar. Formulere spørmål der svaret finnes ”mellom linjene”. HVORFOR: Lære deg å gå inn i teksten på flere nivåer, . Hvilke læringsstrategier elevene bruker for individuell læring og læring sammen med andre, vil avhenge av deres forventninger og den.

Elevene skal lære nye strategier og kunne kombinere og velge blant dem. Ein oversikt over nokre vanlege læringsstrategiar. FOSS = forholdet spørsmål-svar.

Leve seg inn i, forestille seg eller visualisere innholdet. Tenke ut og integrere innhold som ikke er skrevet direkte. Forklare innholdet på en selvstendig måte. Sammenligne egen tolkning med andres . Utkast til FoSS -skjema.

Elever, lærere, læringsstrategier s. Brukes til å løse tekstoppgaver. Vi har fått lov til å publisere disse på vår nettside. Det er ulike måter å bearbeide tekst på ved spørsmål og svar. Forsterketgruppen er en del av Bærum kommunes prosjekt ”Tidlig innsats – bedre resultater” . Den mest kjente læringsstrategien er.

Hvorfor trenger vi lese- og . Ordkart(ekstra strategi) S. STRATEGITRAPP FOR SELFORS . Formannskapet i Trondheim vedtok at læringsstrategier skulle være et av. Lære elever å sette seg læringsmål og vurdere. En foss er en del av et vassdrag der vannet renner mer eller mindre i fritt fall. I en foss dannes små vanndråper og bobler som reflekterer lyset slik at vannet ser hvitt ut. Samtidig er det en naturlig progresjon i vår bruk av de allerede innlærte læringsstrategiene.

Når en ny strategi skal læres – de fire trinn:.