Friskere geiter

Friskere geiter er klar ! Vi har lagt ett spennede år bak oss, der det meste har gått veldig bra sett gjennom fagbrillene. Finansieringen har vært en utfordrng, men har løst seg hva gjelder melkeleverandører. Etter mange år med omfattende arbeid er norske melkegeiter fri for alvorlige kroniske smittsomme sykdommer og melkekvaliteten er bedre enn noensinne.

Det er ikke lenger mulig for nye besetninger å få støtte til sanering gjennom prosjektet. Siste frist for påmelding var 30.

Her finner du noen av dokumentene som har vært benyttet for å starte og gjennomføre sanering i . Mye har skjedd med norske geiter de siste årene. Lenge var bestanden plaget av sykdom og dårlig melkekvalitet. Paratuberkulose er meget sjelden hos storfe og sau her i landet, men finnes i en del geitebesetninger i Vestlandsfylkene, Buskerud og Telemark. Det er i hovedsak melkegeiter som har vært rammet av disse sykdommene, men de går like gjerne på boergeit. Ved å være med i prosjektet og dermed . Målsettingen er å utrydde sjukdommene CAE, byllesjuke og paratuberkulose i norske geitebesetninger.

Sjukdommene har stor negativ innvirkning på dyrehelse, dyrevelferd og produksjon i flokkene.

Denne høsten kom Afrika-klassen i kontakt med geitebonden Kjetil Standal. Prosjektet går ut på å snappe kjea når de blir født, så de ikkje kommer i kontakt med hverken mora eller omgivelsene i fjøset som er smitta av sykdom. OSLO – Besøksadresse Stortingsgt. Etter at forskriften kom, og med nye retningslinjer fra Statens landbruksforvaltning, har ordningen blitt mye mer tidkrevende å forvalte for . Målet var å bekjempe sykdommene CAE, byllesyke og paratuberkulose hos norske geiter. TINE SA har vært prosjekteier.

Helsetjenesten for Geit i TINE Rådgiving har drevet prosjektet. Det er blitt tildelt drøye 1millioner kroner over jordbruksoppgjøret i en . Geiter i sanerte buskaper melker mer, opprettholder ytelsen lenger og har lavere celletall enn geiter i ikke-sanerte buskaper. Resultatene viser at sanering nytter.

Dette er sjukdommer som virker negativt inn på dyras velferd og produksjonsegenskaper, men som ikke er farlig for mennesker. Tilgang: Tilgang for alle. Overordnet post: Norsk veterinærtidsskrift.

Annen klassifikasjon: 636. Landbruks- og matdepartementet. Nordmenn har glemt geita. Norges Bondelag og Norsk Bonde- .

Geit er det mest spiste kjøttet på verdensbasis. Smittesaneringsprosjektet. Kva er målet med prosjektet? Ved mistanke om eller påvisning av CAE hos .