Fritt skolevalg barneskole

Eksisterer det et ” fritt skolevalg ”? Enkelte kommuner ønsker å praktisere såkalt ” fritt skolevalg ”, men foresattes adgang til å velge skole vil alltid være begrenset av den enkelte skoles kapasitet til å ta inn flere elever. Saken må avgjøres etter reglene om skolebytte, og avgjørelsen ligger således innenfor . Heisann:-) skal flytte til kjæresten min, samme kommune, kun minutter med bil fra der barnet mitt går på skole nå. Flytting 4meter ,må barnet bytte skole da. Foresatte som ønsker at barnet skal gå på en annen skole , kan søke om skolebytte. Familier som flytter ut av inntaksområdet og ønsker å beholde tildelt skoleplass, må også søke om skolebytte.

Søk om å bytte skole eller fortsette ved flytting. Søke om å beholde skoleplass. Rett til å gå på nærskolen. Vi skal ikke flytte, men. Narskoleprinsippet-og-skolekretsg.

Det understrekes til sist at kapasitetsproblemer grunnet praktisering av fritt skolevalg , eller at elever er tatt inn på skolen etter § 8-andre led ikke er relevante. Man må også være oppmerksom på at fritt skolevalg kan innebære at enkelte skoler vil måtte stenges. Noen vil si at dette er en tilsikt effekt av skolevalg. Problemet er imidlertid mer komplekst.

At noen velger en annen skole fordi de er misfornøyd med kvaliteten, er på den ene siden bra fordi det er et viktig signal. Kommunestyret har vedtatt å innføre fritt skolevalg for alle elever i Tromsø kommune fra 01. Det innebærer at foresatte kan søke om skolegang utenom krets for sitt barn.

Skolene mottar erfaringsmessig en del søknader om å få gå på skole utenfor krets gjennom hele skoleåret for elever på 1. Du kan søke om å få barnet ditt inn ved en annen skole. Det er opp til kommunen om søknaden blir innvilget. I brevet blir det opplyst om hvor dere skal møte og til hvilket tidspunkt.

VESTSIDA AV RANDSFJORDEN (NRK): En liten skole har skapt splid i ei lita bygd. For noen foreldre ønsker fritt skolevalg i kommunen, og hva kan skje da? Vi er enda et steg nærmere fritt skolevalg over fylkesgrensene med denne lovendringen som vi nå foreslår. Hvis du som elev velger skole i et annet fylke og får plass, da kan ikke fylket du kommer fra si nei til å betale for plassen din, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til VG. Her den nye Rommen skole i Groruddalen.

Skoleplass avgjøres av folkeregistert bostedadresse. Nærskoleretten angir at en har rett på skoleplass på den skolen som i gangavstand ligger nærmest. I tillegg har Stavanger Fritt skolevalg.

Retningslinjene for skoleplass gjelder både de som begynner på skolen og . Informasjon om skolekretser. Ja, du har fritt skolevalg. Dersom du velger en annen skole enn nærskolen, må du sende inn en skriftlig søknad til rektoren. Eventuelle merutgifter for skoleskyss i denne . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. En slik ordning medfører at man i tillegg din den lovfestede til retten til å gå på nærskolen, vil ha økt mulighet for å bytte til den skole man ønsker.

Ordningen med fritt skolevalg medfører imidlertid . Går det som Lavrans Kierulf (Frp) håper, skal foreldre i Drammen fritt kunne velge skole for barna sine. Haugesund kommune praktiserer fritt skolevalg for elever på ungdomstrinnet. Dette innebærer at elever og foresatte kan søke om å få gå på annen skole enn nærskolen de tilhører. Foreldre kan, etter Opplæringsloven §8. Se retningslinjer for skolegang ved annen skole enn den man sokner til . Nylig lanserte regjeringen ordningen med friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene.

Regjeringen er opptatt av at elevene skal gis større frihet ved valg av videregående skole. Elevens hjemfylke må betale.