Fritt skolevalg grunnskolen

Elever i grunnskolen (1.-10. klasse) har rett til å få gå på den nærmeste. Enkelte kommuner ønsker å praktisere såkalt ” fritt skolevalg ”, men foresattes adgang til å velge skole vil alltid være begrenset av den enkelte skoles kapasitet til å ta inn flere elever. Saken må avgjøres etter reglene om skolebytte, og . Kommunen kan avgjøre hva som er nærskolen i. Det understrekes til sist at kapasitetsproblemer grunnet praktisering av fritt skolevalg , eller at elever er tatt inn på skolen etter § 8-andre led ikke er relevante. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Fritt skolevalg har i løpet av det siste året blitt et svært aktuelt tema i Norge.

I Hordaland har det vært en opphetet debatt om å innføre fritt skolevalg for den videregående skolen. Andre kommuner i Norge har allerede vedtatt å innføre fritt skolevalg for grunnskolen. I tillegg til å etterlyse respekt for homofile og ateister, var hun opptatt av at det lokale aktivitetstilbudet for ungdom i stor grad dreide seg om håndball og fotball.

Selv måtte hun reise vestover for å dyrke sine fritidsinteresser. Det er ikke fritt skolevalg i grunnskolen i Norge. Kan hende enkelte kommuner har dette, men det er ikke i Norges lover.

Anonymous poster hash: 65bb8. For noen foreldre ønsker fritt skolevalg i kommunen, og hva kan skje da? Da vi hadde et møte for oss som mener at fritt skolevalg er det beste, kom det fram at mange ikke tør å si det de mener høyt. Slik søker du om skolebytte i grunnskolen.

Hva du skal gjøre hvis du ønsker, eller trenger, å bytte skole, kommer an på om eleven allerede har skoleplass eller ikke , og om det er i forbindelse med flytting. Oslo kommune ønsker fritt skolevalg i grunnskolen. I praksis fungerer det ikke. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avvist alle klager på mangel på valg fra foresatte med 1. Ved flytting innen kommunen som medfører at familien bosetter seg i en annen . Du kan søke om å få barnet ditt inn ved en annen skole. Det er opp til kommunen om søknaden blir innvilget.

I brevet blir det opplyst om hvor dere skal møte og til hvilket tidspunkt. Til alle kommunale grunnskoler. Skoleskyss ved fritt skolevalg i Bergen kommune. Men hvis barna allerede er spredt på forskjellige skoler, er det liten grunn for politikerne å beholde lokalskolene.

Blir det fritt skolevalg for elevene eller egentlig kun for politikerne? Jeg tenker spesielt på ulemper med fritt skolevalg for grunnskolen. For videregående er det ikke så viktig. I den alderen får de seg nye venner . I følge opplæringsloven §11-skal det i grunnskolen velges elevråd for klassetrinnene 5–og for trinnene 8-10.

På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Levanger kommune har ikke vedtak om fritt skolevalg. Foreldre kan, etter Opplæringsloven §8. Se retningslinjer for skolegang ved annen skole enn den man sokner til. Dersom foresatte ønsker å skrive sitt barn inn ved annen skole enn . Skolene stemples stort sett utelukkende ut i fra hvilke karakterer elevene deres kommer med fra grunnskolen.

Hittil har det nye AP-SV-MDG- byrådet virket mer opptatt av grunn- og aktivitetsskole enn av videregående. Men den sårbare ungdomsgenerasjonen fortjener også politisk oppmerksomhet. Rådmannen har ønsket en del presiseringer i forhold til dette vedtaket. Derfor har hun foreslått en del punkter som bør inn i lokal forskrift om skolekretsgrenser i Rissa kommune.

Hovedutvalg for oppvekst og kultur skal . Velkommen til Skien grunnskole ! Alle elever i skolepliktig grunnskolealder har plass på en nærskole i Skien. Under finner du informasjon om innmelding, flytting og utmelding fra de kommunale grunnskolene i Skien. Skal eleven starte på 1. Det å starte på skolen er en viktig milepæl for barn .