Fullgjødsel 12 4 18

Inneholder i tillegg mikronæringsstoffene bor, mangan og sink. Beregnet på poteter og klorømfintlige hagebruksvekster. Gjødslingsråd til vekster i hobbyhager. FULLGJØDSEL – – MIKRO.

Leveres som granulert vare.

Bioforsk Øst Apelsvoll per. Kategori: Spesialgjødsel. I tillegg til bor inneholder denne også mikronæringsstoffene mangan, molybden og sink. Dette er fortsatt den billigste fullgjødsla.

Prisen på den kaliumrike fullgjødsla – – , som blant annet blir brukt mye til poteter, holder seg uforandra fra i fjor på kroner per kilo. Fullgjødsel 25-2-koster fra 1. Det samme vil gjelde for gjødsel som importeres fra andre leverandører enn Yara. Den som finner stavefeil kan få beholde dem.

Hønselort, eller kunstgjødsel? Når du har en stor hage er det vel ikke urimelig at du trenger flere sekker, men sånne. Jeg kjøper kg sekk fullgjødsel på en lokal Coop Marke kr 30- pr sekk. Det skal stå en tallkombinasjon type – – eller lignende. Calsium Forte L, L. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against.

Industrial distribution. Professional formulation of fertiliser products. Magnesium (Mg), vannløselig. Fosfor (P), vannløselig. Svovel (S), vannløselig.

Her står valget mellom mineralgjødsel ( fullgjødsel – – ) eller bruk av kompost eller annen organisk gjødsel (eks husdyrgjødsel). Det er i alle tilfeller viktig å ikke overdrive gjødslinga fordi en da lett får en forringelse av matpotetkvaliteten. Rundt kg nitrogen pr dekar eller 8-kg fullgjødsel – – pr 100m² er anbefalt . Gjødselhåndbok har gode tips dersom.

Sjå i denne eventuelt ta kontakt. Tidlig potet – sjå foredrag fra .

Næringsstoffer fjernes fra jorda når vi høster planter eller ved utvasking. Derfor må man tilføre disse næringsstoffene igjen ved å gjødsle. Denne har jeg valgt pga. Helgjødsel har NPK -2-16.

OMSETNING AV DE VIKTIGSTE GJØDSELSORTENE (i tonn).