Fyringsanlegg ved

Vi leverer fyringsanlegg til bolig og eiendom. Automatisert varmesystem for ved og pelletsfyring koblet opp mot vannbåren varme eller viftekonvektorer. Om det er ønske om vedfyring, flisfyring, pelletsfyring eller en kombinasjon så har vi løsningen.

Leverandøroversikt, side 1. Dansk kjele med høy virkningsgrad () og lave utslipp. Enkel rengjøring og lange rengjørings intervaller.

Oksygenkontroll kan leveres som tilleggsutstyr. Veiledende utsalgspris inkl. Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker av 22.

Visse mindre tiltak i eksisterende bygning krever verken søknad eller melding. Reinstallering og reparasjon av ildsted er unntatt krav om s∅knad eller melding, jf. Har du problemer med ditt fyringsanlegg ? Her er noen trinn som kan hjelpe deg hvis brenneren stopper, huset ikke blir varmt og vanlig vedlikehold.

Brann- og feiarvesenet skal sørgje for feiing og tilsyn med fyringsanlegg ved behov.

Det er ditt ansvar som bygningseiar å sikre tilkomst til og på taket. Dersom du har installert eit nytt eldstad eller gjort vesentlege endringar må du melde frå til . VARSEL OM TILSYN MED FYRINGSANLEGG I DERES BOLIG. Dato og tidspunkt for tilsynet samt telefonnummer for henvendelse vedrørende tilsynet: Dersom tidspunktet ikke passer, gi tilbakemelding snarest mulig slik at det kan avtales et nytt tidspunkt. Bidragsyterne for øvrig har vært Norsk Brannvernforening, Statoil Norge AS og Energihuset Hydro Texaco. Brennkammer: Kammer i eller utenfor kjel for forbrenning av brensel.

Brenselbeholder: Beholder for oppbevaring av brensel i tilknytning til ildsted. Brenselslager: Enhver form for lagring av fast, flytende og gassformig brensel i bygning. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv.

Tjenesten gjelder boliger og fritidsboliger. Driver endelig med monteringen av mitt nye fyringsanlegg. Kontrollerer at boligen har røykvarsler og . Legger ut noen bilder, tar gjerne mot kommentarer.

Er litt stopp akkurat nå pga at jeg venter. Feieren gjennomfører tilsyn av fyringsanlegg i din bolig. Tilsyn er en lovpålagt oppgave som skal gjennomføres minimum hvert fjerde år. Feieren vurderer visuelt om fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt slik at det ikke forårsaker brann .

Ved 15-tiden søndag ettermiddag fikk nødetatene melding om røykutvikling fra et fyrhus ved Aurvoll skole i Tretten. Ved revidering av lokal gebyrforskrift for Molde kommune er det fastsatt at gebyret for oppfølging av fyringsanlegg i fritidsbolig skal . Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Fyringsanlegg – fyringsanlegg , vvs, rørleggerservice, varmeanlegg, varmtvannsbereder, rørleggervakt, varme, baderomsrehabilitering – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.