Gammalnorsk spælsau

Den gammalnorske spælsauen er unik med tanke på de gamle genene som den er bærer av. Den er en godlynt, intelligent rase som har et utpreget godt morsinstinkt, relativt høyt lammetall, lite lammevansker og god melkeevne. Med krumma horn og godt utviklet flokkinstinkt som de har arvet opp gjennom mange.

ALLE kan nå få tilskudd for disse . Den er etterkommer etter den typen sau som var utbredt i hele Nord-Europa i eldre tid.

Gammelnorsk sau regnes som den mest opprinnelige typen av sau her i landet. Stort sett som de sauene vi idag kaller villsau eller gammelnorsk. Disse sauene var tilpasset forholdene som stort sett hadde vært uforandret over flere tusen år. Med industrisamfunnet fulgte nye muligheter . Blæset sau er en norsk rase av crossbredtypen.

Landslaget for gammalnorsk spælsau. Avlen på den mer moderne spælsauen gikk i retning av større og mer kjøttfulle dyr, og ensretting mot hvite dyr uten horn. Kvit spælsau er kjent for å være hardfør og godt tilpasset det norske klimaet.

Søyene er fruktbare, melker bra og tar . Sjølv er eg vasken opp med Norsk kvit sau på kvar ein gar og trudde at dette var sauerasen eg skulle satse på. Heldigvis gjekk det ikkje slik. Re: slakte vekt gammel norsk spælsau.

Da beveger du deg ganske nær grensa for kvalitetstilegg på slakt. Spørsmålet blir da om det . Vi holder til ytterst i skjærgården, på Hvasser i Vestfold. Våre dyr driver- skjøtsel av kystkulturlandskapet. I tillegg produserer vi kjøtt, garn og skinnfeller. Men Fossaas var fascinert av denne sky, lille skapningen som er etterkommeren av den gammelnorske sauen.

Til tross for at han ble frarådet å begynne med disse dyrene (som på den tiden verken var definert som art eller hadde navn), kjøpte han . Vi har vinterfora sauer av rasen gammalnorsk spælsau. Sauene våre er veldig kosete, og elsker å bli klødd på halsen. Ulla brukes til toving og håndspinning av garn med helt spesielle kvaliteter.

De har et godt flokkinstinkt og beskytter seg forholdsvis godt mot . Ull fra gammalnorsk spælsau er fantastisk! Gammalnorsk spælsau er en nøysom og hardfør sauerase.

Den er todelt, med myk og varm underull og sterk og glansfull overull. Denne ulla er vanskelig å behandle industrielt, og er derfor blitt et avfallsproblem flere steder. Det synes vi er veldig trist, og vi håper du vil være med å skape verdi og utnytte denne flotte naturressursen! Denne rasen er lite påvirket av avl og innblanding av andre saueraser.

Størrelsesmessig er den mindre enn den moderne spælsauen. Lammene bor hos Anita og Kurth på Søndre Røine Går hvis ikke den er på beite i skogene i Finnemarka over .