Gammel norsk spælsau

Den gammalnorske spælsauen er unik med tanke på de gamle genene som den er bærer av. Den er en godlynt, intelligent rase som har et utpreget godt morsinstinkt, relativt høyt lammetall, lite lammevansker og god melkeevne. Med krumma horn og godt utviklet flokkinstinkt som de har arvet opp gjennom mange.

Gammalnorsk spælsau er som etterkommer etter den gammelnorske sauen blant de mest opprinnelige av sauerasene våre. Gammelnorsk sau regnes som den mest opprinnelige typen av sau her i landet.

De sauene som opprinnelig var i Nord-Europa var en forholdsvis liten type med kort hale, farget to-lags ull med grov ytterull og horn. Stort sett som de sauene vi idag kaller villsau eller gammelnorsk. Disse sauene var tilpasset . Re: slakte vekt gammel norsk spælsau. Da beveger du deg ganske nær grensa for kvalitetstilegg på slakt.

Spørsmålet blir da om det . Rasen er altså lite påvirket av islandsk sau, finsk landrase og moderne avlsarbeid. De har hatt som mål å holde på egenskapene til den gamle spælsautypen, uten videre innblanding av gammelnorsk sau eller .

Vi holder til ytterst i skjærgården, på Hvasser i Vestfold. Våre dyr driver- skjøtsel av kystkulturlandskapet. I tillegg produserer vi kjøtt, garn og skinnfeller.

Dette gir en fantastisk viltaktig smak på kjøttet. Gammel norsk spælsau trimmer vegetasjonen og driver bort flåtten. Hvilket dyr et det mest positive? Vitsen er kanskje ikke like morsom for dem som har fått sykdommen borreliose. Sjølv er eg vasken opp med Norsk kvit sau på kvar ein gar og trudde at dette var sauerasen eg skulle satse på.

Heldigvis gjekk det ikkje slik. Han sitter også i styret i landslaget. I Husdyrparken har vi Suffolk sau, Hvit spælsau, gammelnorsk spælsau og en farga spælsau.

Kjøttet fra denne er verdsatt som en delikatesse. Ved å sette fokus på riktig rase for bedre dyrevelferd oppnår vi også bedre mat for oss mennesker. Samtidig åpner vi for å gjenskape en økologisk balanse med . I Oppistua på Hjellnes går det på gammelnorsk, bokstavelig fortalt.

Vi tenkjer da på gammelnorsk spælsau , og i går starta lamminga, og dei to første lamma såg dagens lys for første gong.

Det er Torill Gjeldnes og Per Åke . Ullpelsen er en blanding av lange, grove dekkhår og kortere ullhår. Spælsau er opprinnelig en gammel norsk rase. Halen (spælen) var kort som hos villsau. Innkrysninger av islandsk sau og finsk landrase og utvalg har gitt en jevnere ullpels og en noe lengre hale. Væren veier 70–kg, søya ca.

De tar ut næring av løv og dårligere fôr, og de spiser også ovenfra og ned slik at de gir mer luft til bakken, sier sauebonde Preben Fossaas.