Gammelnorsk spælsau

Den gammalnorske spælsauen er unik med tanke på de gamle genene som den er bærer av. Den er en godlynt, intelligent rase som har et utpreget godt morsinstinkt, relativt høyt lammetall, lite lammevansker og god melkeevne. Med krumma horn og godt utviklet flokkinstinkt som de har arvet opp gjennom mange. Den er etterkommer etter den typen sau som var utbredt i hele Nord-Europa i eldre tid.

Gammelnorsk sau regnes som den mest opprinnelige typen av sau her i landet.

Stort sett som de sauene vi idag kaller villsau eller gammelnorsk. Disse sauene var tilpasset forholdene som stort sett hadde vært uforandret over flere tusen år. Med industrisamfunnet fulgte nye muligheter . Re: slakte vekt gammel norsk spælsau. Da beveger du deg ganske nær grensa for kvalitetstilegg på slakt.

Spørsmålet blir da om det . Vi holder til ytterst i skjærgården, på Hvasser i Vestfold. Våre dyr driver- skjøtsel av kystkulturlandskapet.

I tillegg produserer vi kjøtt, garn og skinnfeller. Blæset sau er en norsk rase av crossbredtypen. De har hatt som mål å holde på egenskapene til den gamle spælsautypen, uten videre innblanding av gammelnorsk sau eller . Kjøttet fra denne er verdsatt som en delikatesse.

Ved å sette fokus på riktig rase for bedre dyrevelferd oppnår vi også bedre mat for oss mennesker. Samtidig åpner vi for å gjenskape en økologisk balanse med . Han sitter også i styret i landslaget. Jeg har en del ull av både lam og voksne i mange forskjellige farger av gammelnorsk spælsau for salg. Denne ulla kan brukes til så mangt.

Det sies att det skal være svært god kvalitet på denne ulla. Ved kjøp av større kvanta, blir det betraktelig pris avslag. Sjølv er eg vasken opp med Norsk kvit sau på kvar ein gar og trudde at dette var sauerasen eg skulle satse på. Gammalnorsk spælsau og gammelnosk sau (best kjent som villsau) er nært beslektet. Heldigvis gjekk det ikkje slik.

Jeg har også renrasa værer i begge rasene og andre spælsøyer som er blandet mellom vanlige hvite og fargede uten horn. GAMMELNORSK SPÆLSAU NORSK korthalet og hardfør sauerase som er etterkommer av den gammelnorske sauen. Utkonkurrert av sauer fra Storbritannia og .

De tar ut næring av løv og dårligere fôr, og de spiser også ovenfra og ned slik at de gir mer luft til bakken, sier sauebonde Preben Fossaas.