Gammelnorsk

I Norge har betegnelsen også blitt brukt om middelalderspråket i landområder som ble befolket fra Norge i vikingtiden. Dette fellesspråket kalles nå til vanlig norrønt på norsk, et begrep som dekker både . Den gammelnorske språkhistorien kan deles i tre deler. Gammelsvensk og gammeldansk står hverandre altså svært nær og kalles sammen østnordiske språk, mens gammelnorsk og gammelislandsk kalles vestnordiske.

Siden forskjellene mellom disse to er svært små, kalles de ofte sammen norrønt. Gammelnorsk og gammelislandsk utviklet seg videre til henholdsvis norsk .

Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Glosbe, online ordbok, gratis. Vanlege feilkjelder: Skrivefeil: Sjekk skrivemåten! Søk i feil ordbok: Bruk Begge- knappen! Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje . Jeg bladde i en gammel slektshistoriebok fra Hemsedal her om dagen.

I dette vinduet skal du finne tabell mfor oppslagsordet gammelnorsk. Finn synonymer til gammelnorsk og andre relaterte ord.

Gratis norsk synonymordbok på nett. Gammalnorsk spælsau er som etterkommer etter den gammelnorske sauen blant de mest opprinnelige av sauerasene våre. Oversettelsen av ordet gammelnorsk mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Vi har vinterfôra søyer og en vær.

Lammingen starter den første uka i april. De gammelnorske søyene har ofte horn. De er gode mødre og effektive landskapspleiere. Store deler av vår, sommer og høst går sauene ute på beite. Vi gjerder inn ulike områder på Bygdøy slik at sauene fritt kan gå . Vi holder til ytterst i skjærgården, på Hvasser i Vestfold.

Våre dyr driver- skjøtsel av kystkulturlandskapet. I tillegg produserer vi kjøtt, garn og skinnfeller. Mitt prosjekt går ut på å undersøke språkkontakten mellom gammelnorsk og latin i middelalderen.

Et utgangspunkt er at skriveren som behersket både gammelnorsk og latin, var en del av et internasjonalt miljø, han var preget av datidens internasjonale kultur. Hva betydde dette for skriveren i det øyeblikk han skulle skrive et . Norge og av nordmennene i gammel (norrøn) tid.