Geit som husdyr

Enkelte dyr er best egnet som husdyr i landlige strøk, ikke som kjæledyr i boligområder. Geiter , kyr og sauer er blant disse. Geitebukker lukter mye, men også damene har en distinkt geitelukt, om enn ikke i samme grad. Man blir lett uvenner med naboene om man har noe som sprer ulukt i nabolaget!

I dette tilfellet handler det bare om ei geit , og Lena forteller at Witje derfor ikke krever så mye. Det blir litt mer å gjøre om vinteren, for da må jeg sørge for at vannet ikke fryser, og gi henne gress og også høy.

Treng ein vera bonde for å ha geiter sånn, eller kan ein henta geitene , sleppa dei på området og senda dei til slakt om hausten uten og måtta registrera seg nokon plass . Salg Norsk Kystgeit (friskere geit ) innlegg 27. Geit når du har sau innlegg 23. NAF vil slakte beitande sau og geit innlegg 20. Flere resultater fra gardsdrift. Derfor velger mange bønder å ikke fôre fram geitekillinger som ikke skal brukes i melkeproduksjon.

For å opprettholde melkeproduksjonen blir geita gjort drektig årlig. Trenger litt hjelp til å finne ut hva som er lov å holde som husdyr i hagen.

Naboen har geiter gående i hagen sin og etter de har spist all gresset og ba. Hvor lenge har sauen vært et husdyr ? Det er vanskelig å vite akkurat hvor lenge man har holdt sau som husdyr. Av melka lages det ost, og den brune geitosten er et nasjonalt symbol som har lange tradisjoner.

Norske geiter brukes først og fremst til melkeproduksjon. Bønder håndterer sykdom og smerte hos geiter svært ulikt. Kjennskap til geitehelse og positiv kontakt mellom geit og røkter, gir bedre dyrevelferd.

Plikten gjelder også den som fører tilsyn med dyrene. Vokteplikten er beskrevet i § i beitelova. Brudd på vokteplikten kan føre til at skaden som dyrene har gjort på eiendom eller avling må . Husdyr var altså opprinnelig villdyr, som gjennom selektiv utvelgelse ble tilpasset menneskelige behov.

Eksempler på tamdyr som ikke har blitt domestiserte, men kun temmet, er jaktgepard og dresserte ville dyr som . Den tamme geita (Capra aegagrus hircus) er ein tamd underart av den ville geita som er å finna i Sørvest-Asia og Aust-Europa, eit klauvdyr som er nært i slekt med sauen. Geita har vore i bruk som husdyr over store delar av verda i fleire tusen år. Ein har fått mellom anna mjølk, kjøt, hår og skinn frå dyret. Man kan gruppere husdyrene etter forholdene ved temmingen i tre grupper: Temmet før egentlig landbruk oppstod: hun geit og sau.

Temmet i tidlig fase av landbruket: storfe og svin.

Nøyaktig når og hvor temmingen har foregått, . Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I år er vi så heldig at AKO Foundation vil doble alle gaver som blir gitt – krone for krone, opp til millioner kroner! Dermed blir gaven din dobbelt så mye verdt. Gi en fattig kvinne mulighet til å kjøpe ei geit , og dermed skaffe seg et levebrød.

Samtidig får du et fint gavekort du kan gi videre. Melk, kjøtt og oppdrett av husdyr er . Dette forebygger dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer.