Genbanken for fjørfe

Rugeegg: rugeegg fra genbanken selges fra midten av januar til ut august. Eggene må hentes på Hvam, og minimumsbestilling er egg. Daggamle kyllinger: leveres på bestilling fra februar-juni.

Framtida for den norske fjørfegenbanken, som huser sju . Når man nå skulle fryse ned . Fjørfegenetiske ressurser.

Hvam videregående skole i Norge opprettholder en levende genbank av norske fjørfelinjer. Vikingetiden lever fortsatt i ei jærhøne på Hvam i Nes. Genbanken ønsker å utvide sin virksomhet til nordiske raser.

Plan for genbanken for fjørfe. Avdelingsleder Torbjørn Tangen holder ei høne og ei hane. De fjærkledde vennene hans er sikkerheten vår ved sykdom og epidemi.

Våre produkter: Som består av egg og livdyr, tilbys som følger: Rugeegg: Kan leveres på bestilling fra januar – juli. Unghøner: Leveres på bestilling i oktober (begrenset antall). Voksne høns: Kan leveres på .

Halvparten skal sikre neste generasjon med genbankhøns. Resten selges til hobbymarkedet. Kilde: Ny generasjon kyllinger har inntatt . Hun mener at de fjørferasene man har i genbanken på Hvam i dag ikke umiddelbart kan benyttes i kommersiell virksomhet, fordi det har skjedd mye med de kommersielle kvalitetene til fjærfe siden midten av 90-tallet. Men hun mener det er viktig å ha en genetisk reserve av de gamle norske kulturrasene.

Et lite utvalg dyr ble sendt til den nye genbanken for fjørfe. Med dette var perioden som aktivt utnyttet rase over for Jærhønsene. Jærhøns er den eneste gjenlevende norske landrasen av høns. Jeg kjøper alltid to av hver rase, forklarer Janicke Koren Robertson.

Hun har til sammen ti bakhagehøns, av de fem rasene Red Rhode Island (rødbrune), Plymouth Rock (spraglete svarthvite), Jærhøns (champagnefargede), Svart Minorca (svarte) og Turbo (hvite). NIBIO forteller på sine nettsider at fram til nå har de norske fjørferasene vært sikret i en genbank med levende dyr. Et lager med frossen sæd kan være et viktig supplement for å sikre det levende genmaterialet. Det finnes genbanker med frossen sæd fra de mange av de norske . Etter kort tid satt den og nederlenderen var svært fornøyd . Akershus fylkeskommune mottok den 24. Prosjektet har opprinnelig en rammebevilgning . Norsk institutt for bioøkonomi.

NIBIO) om utkast til plan for avvikling av genbanken for fjørfe på Hvam.

Brevet ligger som vedlegg til foreliggende notat. Etter ett års opphold på. Jærhøna er kjent for å ha meget lav kroppsvekt, . Rasen har siden vært holdt ved .