Genbanken hvam

Rugeegg: rugeegg fra genbanken selges fra midten av januar til ut august. Eggene må hentes på Hvam , og minimumsbestilling er egg. Daggamle kyllinger: leveres på bestilling fra februar-juni. I hønsehuset foregår det spennende ting denne uka.

Med semin-ekspertise fra den nasjonale genbanken i Nederland og Norsk Sau og Geit gjøres det forsøk med nedfysing av hane-sæd og inseminering av opptint sæd. Dette var vanlig praksis fram til år 20da genbanken fikk nye bur der høner og haner går sammen i små grupper, slik at hanene parer hønene naturlig. Når man nå skulle fryse ned . Genbanken for fjørfe sikres økonomisk ved å få driftsstøtte fra . Er dette et sted hvem som helst kan hendvende seg for å få tak i overnevnte raser ? Er det ruge egg,kyllinger eller kunstig befruktning det er snakk om? Eller er jeg helt på jordet? Regner med at genbanken oppbevarer gener, men hvordan virker den for en en vanlig hobby hønse eier som meg?

Avdelingsleder Torbjørn Tangen holder ei høne og ei hane. De fjærkledde vennene hans er sikkerheten vår ved sykdom og epidemi. Vikingetiden lever fortsatt i ei jærhøne på Hvam i Nes. Rasen var for noen år siden i ferd med å forsvinne for godt, men i genbanken for fjørfe har de sikret bestanden.

Hvam videregående skole i Norge opprettholder en levende genbank av norske fjørfelinjer. Prosjektet tar sikte på å øke effektiviteten i styringen av fjørfegenbanken, samt forbedre forståelsen av behovet for genetisk mangfold og verdien av linjene på Hvam. Da avløste genbanken på Hvam hele kontrollavlsstasjoner med tilsammen verpehønslinjer.

Denne statusrapporten er skrevet av Nordisk Genressurssenter, NordGen , på oppdrag fra Norsk genressurssenter.