Genmanipulasjon

Gensløy genspleising, eller genmodifisering (genetisk modifisering, GM) omfatter endring av arveanleggene i en organisme: flytning av gener fra én organisme til en annen. Det er en teknikk for å endre arveanlegg, det vil si at eventuelle avkom vil få samme endring. Ordet genmanipulasjon betyr det samme , men er et . Teknikker som kan brukes til å forandre arvematerialet i menneskelige embryoer, kan forhindre alvorlige sykdommer. Men flere forskere er bekymret for ukjente konsekvenser. Fagstoff: Mennesket har i mange tusen år drevet med avl og kunstig utvalg for å få fram bestemte egenskaper hos planter og dyr.

Avlsarbeidet har gitt oss tallrike gode raser, men dette arbeidet tar mange generasjoner, og resultatene trenger ikke alltid å bli som forventet. Ny forskning og nye teknikker gir . Genmodifisering, endring av en organismes genetiske sammensetning ved bruk av gen- og celleteknologi. Det fremstilles genmodifiserte bakterier, gjær, planter, fisk, forsøksdyr og dyr som produserer medisinsk viktige proteiner. Dyr og planter med ekstra genmateriale kalles transgene. Det er naivt å tro at mennesker av kultur eller politikk alene kan bli rasjonelle.

Men man må ikke nødvendigvis ta sikte på et samfunn skal være gjennomgående rasjonelt ned til personnivå. Man KAN – men dette utgjør en svekking av argumentet om systematisk genmanipulasjon. Som de første i verden har kinesiske forskere genmanipulert menneskelige embryoer.

Skremmende og uakseptabelt, mener forskere fra flere vitenskapsmiljøer. For første gang har forskere genmodifisert embryoer fra mennesker. Resultatet var en total fiasko.

Magnus Blaker Journalist. Etter en tids spekulasjoner bekrefter nå kinesiske forskere at de, for det som trolig er første gang i historien, har gjennomført et . De aller fleste organismer består av mindre bestanddeler, såkalte organer. Disse organene består igjen av celler, som er den minste selvstendige enhet en organisme kan ha.

Det finnes en rekke forskjellige typer celler, alt etter hvor i organismen de ligger, og hvilke . Trond Berg Eriksen: Den usynlige død og andre essays 111). Inggard Lereim tror bruk av fjerde generasjon EPO og genmanipulasjon kan bli avslørt under London-OL. Genmodifiserte dyr og mikroorganismar brukast blant anna til forsking, medisin og næringsliv. Foto: iStock Ein genmodifisert organisme er ein.

Forskning på genmodifiserte embryoer skaper debatt. Ledende fagpersoner krever at all slik forskning stanses inntil videre, skriver Sigrid Thoresen i GENialt. Hva gjør du den dagen du ikke kan velge mellom ketchup laget av vanlige tomater og ketchup laget av genmodifiserte tomater? Det er satt strenge krav til godkjenning og merking av genmodifiserte produkter i Norge. Hittil har ingen genmodifiserte produkter blitt godkjent som matvare eller som ingrediens i . Genmodifisert mat er næringsmidler som består av, inneholder eller er framstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologi.

Three parent babies er en merkelapp vi må passe oss for. I denne prosessen er kravet til billigere mat blitt viktigere enn å fremstille mat som et høyverdig næringsmiddel. Produksjonsmetoder som sprøyting av åker og eng og medisinering av husdyr, har ført til negative utslag. Skadeinsekter og bakterier har i stor grad utviklet immunitet overfor de biosider som . TV er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video. Dette forhold danner grunnlaget for moderne genmanipulasjon og for den genmanipulasjon som naturen utfører i egen regi, eventuelt på tvers av artsgrensene.

Den kan blant mye annet føre til at en genmanipulert plante kan produsere stoffer som er helt fremmed for planten. Det betyr ikke at koden er universell, slik man . Har du en beagle, men synes den har litt lite muskler? Det kan kineserne gjøre noe med! Vellykket genmanipulasjon.

Gjennom dekoren som er valgt på introduksjonsbilene av nye Iveco Daily spiller produsenten på at de nærmest er en automotiv biobank som viderefører modellens gode gener til nye generasjoner. Historisk sett har Daily hatt en svært vellykket DNA-profil, og den siste .