Genterapi

Man kan lett bli svimmel av begreper som genteknologi og DNA. Vi hører stadig om genterapi som kan redde oss fra skumle sykdommer, men vi hører også at det er lett å få til i teorien, langt vanskeligere i praksis. Hva er egentlig genterapi ? Et gen eller biter av DNA som kan transkriberes, tilføres til skadede celler for å reparere . Det tilførte arvematerialet kan skrive seg fra en annen kilde enn mottageren (tilførsel av eksogent genetisk materiale).

Det DNA som tilføres, kan også være fra den samme organismen som mottageren, men . Fagstoff: Mange har store forventninger til genterapi som behandlingsform de kommende årene. Håpet er at genterapi ikke bare skal kunne behandle sjeldne genetiske sykdommer, men også kreft, hjertesykdommer og infeksjonssykdommer (eks. hiv). Det foregår lovende forsøk med behandling av kreft, . Metoden er forbudt i Norge og i alle land som har lovregulering.

Loven gjelder humanmedisinsk bruk av bioteknologi m. Nytt håp til norske kvinner med kreft: Den revolusjonerende behandlingsmåten genterapi tas nå i bruk ved Radiumhospitalet.

Delvis norske Liz Parrish sleit med å sove etter at hun som den første personen i verden brukte genterapi i et forsøk på å forynge seg selv for snart to år siden. Men ikke fordi det var utrygt, ifølge henne selv. Bioteknologiloven definerer genterapi som overføring av genetisk materiale til humane celler for medisinske formål eller for å påvirke biologiske funksjoner.

Omfatter også utprøving og bruk av . En amerikansk forsker har funnet et gen som kan bryte ned stresshormoner. En medisin mot stress kan være på vei. I Storbritannia pågår for tiden arbeid med å teste ut genterapi for CF. Studien utføres i regi av UK Cystic Fibrosis Gene Therapy Consortium. Det er forsket mye på genterapi de siste årene.

Medisinsk turisme er i dag en voksende industri hvor medisinske sentrer tilbyr ulike tjenester som eksperimentell behandling (stamcelle og genterapi ), genetisk testing, eggodonasjon og surrogati. Dette er mulig pågrunn av ulik medisinsk lovgiving men reiser ved siden av forskningsetiske spørsmål også . Drömmen om genterapi har blivit verklighet. Inom några månader kan svenska läkare för första gången skriva ut en medicin som tillför kroppen nya gener. Det är ett genombrott för genterapin – en revolutionerande behandling som fick dåligt rykte efter dödsolyckor i tidiga försök.

Författare: Per Snaprud . Senter for genterapi bygger på forskningsgruppene til Per Eystein Lønning ( kjemoresistens) og Rolf Bjerkvig (angiogenese), og som en felles funksjon har man bygget opp forskningsprogrammet for transfeksjonstrategi.

Les meir om Senter for genterapi. Flere behandlingsmuligheter: DNA-vaksiner. Kreftbehandling Monogene sykdommer. To måter å utføre genterapi på: I en levende organisme.

Genterapi Hvilke muligheter har vi?