Geoteknik

Bland underämnen hör jordmekanik, bergmekanik, jord- och bergdynamik, hydrogeologi, ingenjörsgeologi och grundläggningsteknik. Inför byggande av vägar, järnvägar, hus, broar m. Geoteknik – jords och bergs tekniska egenskaper. En grund för all konstruktion i dubbel bemärkelse. Vi arbetar med hela byggprocessen och tack vare vår kombination av bredd- och spetskompetens kan vi erbjuda allt från fält- och laboratorieundersökningar, geofysiska undersökningar, beräkningar, .

Marken är unik, ingenstans är förhållandena exakt desamma. WSPs kunskapsfält är vidsträckt och innebär att vi kan erbjuda ett brett tjänsteutbud med hjälp av starka sammansatta team som har erfarenhet inom geoteknik , bergteknik, grundförstärkning och hydrogeologi. I Sverige har WSP drygt 1tekniska doktorer, . Här kan du följa WSPs Tommy Jansson i hans arbete som fältgeotekniker. Han bloggar om sitt arbete och de utmaningar han ställs inför.

Geomek tillhandahåller ett komplett sortiment av utrustning för att utföra geotekniska och miljögeoteknikska undersökningar. Allt från borriggen till sonderingsutrustning, provtagare av olika typer för både jord och vatten, PEH-rör för vattenprovtagning, grundvattenrör och mätutrustningar.

Genom vårt breda sortiment av . Vid Institutionen för byggvetenskaper bedrivs utbildning och forskning i geoteknik och grundläggningsteknik. På den här sidan hittar du information om oss och vårt arbete. Om du har frågor eller kommentarer så är du varmt välkommen att kontakta oss. Konsulter som är specialiserade på geoteknik har undersökt området.

Efter avdelningschefskapet för geoteknik blev han företagets produktionschef. Där har avdelningen för bergbyggnadsteknik vid institutionen för geoteknik ett laboratorium insprängt i berget. Lorentz var även mycket intresserad av geoteknik och studerade . Kontakta oss för hjälp med geoteknik. Ramböll kan erbjuda kompetens och resurser både i och utanför Sveriges gränser för såväl stora som små geoprojekteringsuppdrag.

Kunskap om geoteknik spelar en viktig och, i många fall, avgörande roll i bygg- och anläggningsprojekt. Teoretiska beräkningar, modeller och mångårig . Kursen behandlar grundläggande teorier för jordmekanik, d. Sigma Civils experter inom geoteknik och noga utvalda samarbetspartners inom geoteknik arbetar med byggnaders och anläggningars grundläggning. Inhouse Techs geotekniker arbetar med geotekniska konstruktioner, utredningar och fältundersökningar i bygg- och infrastrukturprojekt.

Vi är en väl sammansvetsad grupp med fokus på geotekniska konstruktionslösningar i projekterings- och byggskedet. Vår specialistkompetens är . Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter vad gäller jordmaterials hållfasthets- och deformationsegenskaper, beräkningsmetoder för sättning, jordtryck, bärförmåga och släntstabilitet samt metoder för grundläggning av byggnader och . Professionals Nor Borlänge careerbuilder.