Gjerde til geit

Gjerde skal ikkje vera til fare for folk eller dyr. Godt gjerdehald er grunnlaget for god beitedrift, er arbeidssparande for husdyreigaren, og det skapar fred mellom grannar. Redaktøren av denne sida har opparbeida seg ymse erfaringar med gjerde for sauer og geiter.

Og vil prøva å formidla nokre av desse erfaringane. Du vill få eit produsentnummer og med det kan du levere dyr til slakt.

Gjerde , ståltråd i bunn, netting ståltråd og strøm på toppen. Hjelp en nybegynner innlegg 4. Salg Norsk Kystgeit (friskere geit ) innlegg 27. Sauegjerde, trenger råd innlegg 11.

Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Gjerde til sau og geiter utføres best og mest økonomisk med et gjerde fra Poda. Nettgjerde med Poda Supernett eller det orginale Poda gjerde med Insultimber sikrer et effektivt gjerde med minimalt av velikehol og en levetid i særklasse.

I dag er grannegjerdelova (kalt gjerdelova) ment å beskytte allmenne interesser vel så mye som landbruket. Den regulerer både oppsett av nye gjerder , vedlikehold av allerede eksisterende gjerder og det . Til geitene har vi så langt gjort bruk av typer gjerde : Lammenetting ( sauenetting med små masker nederst) med strømtråd på innsiden. Et kraftig strømapparat i . Strømtråd med – tråder.

Kva finst av eksisterande gjerde ? Det er viktig å utnytta naturlege stengsel som elvar og hamrar så langt det let seg gjera, då dette vil kunna redusera gjerekostnaden. Aadne Ådneram Sauebonde i Øvre Sirdal. Dette gjerdet er spesielt bra for geit. Mange av oss som driver med dette har geitene i særdeles ulendt og bratt terreng. På disse steder er dette gjerdesystemet meget enkelt å sette opp!

Rettleiingshefte for landskapspleie med geit og kje. Geitebonde Halvard Veen. Permanent elektrisk gjerde.

Denne gjerdeløysinga vert rekna til om lag halve kostnaden samanlikna med tradisjonelt, permanent nettinggjerde. Det må vera nokolunde greitt .

Boergeita kan gå ut hele året hvis den har tilgang på et leskur med tørr liggeplass. Den vil da utvikle tykk og varm underull. I kalde Norge vil det være en fordel å ha geitene i fjøs de kalde vintermånedene. Fjøset kan være enkelt med liggeområde og en fôrhekk. Både talle og fast gulv som strekkmetall kan benyttes.

På rømmen: – Han forsvant som ei kule, sier bonde Peter Blash om geita som heller ville bo på hotell enn. Noen her som har geiter som kjæledyr? Har hørt at de kan være ganske høylytte. Det så ut som at geitene raskt forsto og reagerte riktig på pipelydene og de elektriske støta fra halsbåndet, og at de heller ikke ble alvorlig stressa, forteller ingeniør Oscar Hovde Berntsen.

Han har nylig etablert selskapet NoFence hjemme i Gjemnes på Nordmøre. Forretningsmodellen er hans egen . Men hvor stor plass trenger de, stort hus trenger de? Det er et stort behov for dyr på Fløyen, for det gror nesten igjen, sa administrerende direktør for Fløibanen, Anita Nybø, til Bergensavisen. I stedet for gjerde , skulle geitene utstyres med et halsbånd som lærer dem hvor de skal gå. Dersom geitene nærmer seg den usynlige grensen, starter en pipelyd.

Vi befinner oss på Storøya utenfor Bergen, der man i august satte ut ti geiter utstyrt med spesielle halsbånd. Bruk av GPS-teknologi skal eliminere behovet for gjerder , en hovedutfordring for beitedriften. Dersom lyden stiger må de flytte seg vekk, ellers kommer . Sau- og geitebonde Anne Aamodt ventet et helt år på at geitene hennes kunne fungere som testobjekter for geiteklavene. De er testobjekter av det Aamodt beskriver som fremtidens klaver – et usynlig gjerde som . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. DeLaval Elektrisk nettinggjerde brukes til korte, midlertidige gjerder for sau, geit og gris.

Leveres ferdig montert med stolper laget av PVC med en kraftig stålspiss. Alle tråder er strømførende, unntatt den nederste som ligger i direkte kontakt med . Vi hadde geiter eit år, dette var kun ammegeiter. Altså vi stimulerte ikkje juret slik at mjelke produksjonen fortsatte etter kjeing. Eg synest det er travelt å ha geit.

Dei har stor trang til å utforske å ete på alt mulig og bør gjerdast inne med høge gjerder , for at dei skal holde seg der du vil. Det lønner seg å få geitene når dei er.