Global interessekonflikt eksempel

Eksempler er olje- og kullindustrien, og de prøver å påvirke politikerne til ikke å gjøre store forandringer. GLOBALE INTERESSEKONFLIKTER. Man kan si det har oppstått en global interessekonflikt mellom . Det at brenner ned regnskogen bidrar også til det omdiskuterte temaet om global oppvarming.

Noe annet man kan gjøre er for eksempel å kjøpe produkter som er produsert takket være regnskogen.

Svært ofte er det riktig nok andre enn miljøsynderne selv som må lide for miljøskadelig aktivitet, og et typisk eksempel er utslipp av klimagasser. Slike utslipp kan gi store økologiske skader, og de økonomiske konsekvensene av høyere havnivå, ørkenspredning og hyppigere og sterkere stormer og flom kan bli svært . Det er global oppvarming som er mest aktuelt for miljøet og som vi mennesker må tenke mest på nå. De gode nyhetene er at det er mange mennesker som ønsker å redde regnskogen. Regnskogene forsvinner raskt. De dårlige nyhetene er at det å redde regnskogene ikke vil bli enkelt.

Omfang: samlinger, hver på timer. Målgruppe: Ungdom og voksne med norsk eller annen kulturbakgrunn.

Mål: Å stimulere til større interesse for felles globale ( og lokale) utfordringer, øke kunnskapen om disse, og å foreslå konkrete handlingsalternativer. Tema: Felles globale utfordringer. Den ligger i Sør- Amerika.

Området dekker hele millioner kvadratmeter. Tekstene forteller blant annet om det biologiske mangfoldet i regnskogen, om hvordan folk som lever i regnskogen er med på å bevare . Mennesker har forskjellige interesser knyttet til bruk og vern av land og vann, så ofte må vi ta valg som får konsekvenser for noen. Skal vi for eksempel utnytte skogen og fjellet som sauebeite, eller la rovdyrene herske?

Hvor skal vi få maten fra når matjord blir lagt under asfalt og betong? Transport og forurensing. Globale interessekonflikter. Kjøretøy brukes veldig ofte noe som fører til store mengder av COutslipp, og vi blir utsatt for forurensning, noe som ikke er bra for helsa vår eller miljøet på noen måter.

Dette går ikke bare ut over vi som kjører mye som vi gjør i for eksempel Norge, men . Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg. Undervisningsopplegget handler om den store forskjellen som finnes mellom fattige og rike i verden, og hvilke konsekvenser det har for barn.

Barn fra både rike og fattige land formidler selv hvordan det er å vokse opp i fattigdom. Gjennom filmer, bildeserier og oppgavespill får elevene kunnskap om hva som kan gjøres for .

I denne modulen ser vi på ulike typer interessekonflikter. Vi fokuserer på konflikter innad i organisasjonen (personalkonflikter) og konflikter som oppstår på grunn av uenighet om ressurser (som for eksempel olje). Jeg mener at vi her har identifisert en interessekonflikt rundt global oppvarming, som til nå har vært undervurdert, sier Aaheim. Oljeindustrien tjener på at vi ikke.

For eksempel vil klimaendringer gi endringer i hva vi får av goder og tjenester fra naturen, som mat, tømmer, friluftsliv og estetikk. Endringer som dette er det . Kan noen hjelpe meg med å finne informasjon til disse spørsmålene? ForbrukssamfunnetVurder ulike miljøaspekter ved forbruksvalg og energibruket ditt.

En grad celsius høres kanskje lite ut, men det kan ha svært store konsekvenser for det igjen kan utløse ekstra utslipp. Verden har også i det siste opplevd hyppige tilfeller av spesielt kraftige naturkatastrofer som kan vinkles til global oppvarming, for eksempel orkanen ”Katrina”. Det som gir en storm kraften .