Global interessekonflikt i norge

Fagstoff: Alle barn på jorda kan få det som de to på dette bildet, hvis vi bare blir enige om hvordan vi skal fordele godene. Det er imidlertid ikke enkelt, og verre blir det når ressursene minker, og vi blir flere og flere. I dette kapitlet beskrives noen globale konflikter og utfordringer som står i veien for en bedre verden.

Det er mange mellomled foruten oss som kjøper dem, som tjener noe på disse klærne, mens arbeiderne er de som ser minst til pengene. Tjk39yzlXdTlN4m4iq4UtgPSQ5fwN9YoB_N1GJ5o977A.

Regnskogen i Amazonas, en global interessekonflikt. Norge er nok med på det de også, selv om de pøser ut med kampanjer og reklamer som sier at vi skal gi penger til organisasjoner mot ødeleggelsen av regnskogen. Av Adrian I Norge har vi kanskje et av verdens beste drikkevann.

Men den globale vannkrisen i verden er ett. Palestinians are allocated no more than 8. The amount allocated to . Hvert år blir et areal som tilsvarer halve Norges areal ødelagt. Figuren under viser hvor.

Det at brenner ned regnskogen bidrar også til det omdiskuterte temaet om global oppvarming. Mennesker har forskjellige interesser knyttet til bruk og vern av land og vann, så ofte må vi ta valg som får konsekvenser for noen. Rovdyrpolitikken i Norge gir et godt bilde på hvordan motsettende målsetninger i forskjellige departementer og interesseorganisasjoner kan føre til konflikter.

Grønlan Sydpolen, isbreer i Norge og andre steder. Snakk sammen om hvilke håpstegn dere kan få øye på – i lokalsamfunnet, i Norge og i verden ellers. Transport og forurensing. Globale interessekonflikter. Kjøretøy brukes veldig ofte noe som fører til store mengder av COutslipp, og vi blir utsatt for forurensning, noe som ikke er bra for helsa vår eller miljøet på noen måter.

Dette går ikke bare ut over vi som kjører mye som vi gjør i for eksempel Norge , men . INNHOLD – Bærekraftig utvikling – mangfoldet av arter -biologisk mangfold med bærekfratig utvikling -rødliste og svartliste -globale konflikter -Ulven Rødliste -Hva er en rødliste? En interessekonflikt er en konflikt som omhandler avgrensede ressurser som er interessante for to eller flere parter. Vi skiller mellom globale og lokale interessekonflikter.

Konflikt Oljeressurser i . Produksjon av varer krever energi, men også sykehus og skoler trenger energi. Dessuten trenger folk flest energi for å lage mat eller få lys om kvelden. Verden må derfor produsere mer energi.

Betyr det at Norge bør produsere mer olje for å bidra til utvikling i . En av grunnene til det er at Norge har store olje og gassforekomster. Angola har omtrent like mye olje som Norge , men likevel lever en stor andel av befolkningen i dyp fattigdom. Hvorfor ble Norge rik på grunn av oljen, mens andre land fortsatt er fattige . Ambisiøs, grensesprengende og relevant klimablogg som tar utgangspunkt i globale interessekonflikter:).

Det finnes også kjøligere regnskoger, med temperaturer som i Norge. Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg. Regulering i Norge og U-land. I samarbeid med redaksjonen i Tidsskriftet har vi koordinert arbeidet med en temaserie om globale helsespørsmål. Serien formidler kunnskap og trekker frem Norges rolle og innsats.

Artiklene vil belyse spørsmålene: Hva skjer egentlig innen global helse? Hva og hvor store er helseproblemene i den fattige . Stråling og radioaktivitet.