Global interessekonflikt regnskogen

Regnskogen i Amazonas, en global interessekonflikt. Den ligger i Sør- Amerika. Området dekker hele millioner kvadratmeter.

En annen global innteresse konflikt er også en internasjonal miljøkonflikt. Nedhoggingen i regnskogen står som et sentralt emne. Etter Vg- yrkesfaglige .

Hva er en regnskog , og hvor kan vi finne dem? En regnskog er en skog med høy årlig nedbør. En naturfagsoppgave om en global interessekonflikt som lærer deg og dere masse nyttig informasjon. I en regnskog er det konstant fuktig.

Disse skogene har en snittemperatur på over grader. Det finnes også kjøligere regnskoger , med temperaturer som i . Samtidig skyldes prosent av de menneskeskapte klimagassene ødeleggelse av regnskogen. Fagstoff: Alle barn på jorda kan få det som de to på dette bildet, hvis vi bare blir enige om hvordan vi skal fordele godene.

Det er imidlertid ikke enkelt, og verre blir det når ressursene minker, og vi blir flere og flere. I dette kapitlet beskrives noen globale konflikter og utfordringer som står i veien for en bedre verden. Jeg har jobbet hardt for å finne godt, konkret stoff som omhandler tema interessekonflikten rundt regnskogen Amazonas i Sør-Amerika, men jeg sliter. Jeg jobber også med en oppgave om interessekonflikter og regnskog som skal inn til mandag. Tekstene forteller blant annet om det biologiske mangfoldet i regnskogen , om hvordan folk som lever i regnskogen er med på å bevare.

Global oppvarming rammer Tsjadsjøen. I tillegg til å være levebrødet til mange mennesker, var Tsjadsjøen en gang den fjerde største innsjøen i verden. Hvis ikke noe gjøres vil både sjøen og . Bygging av veier og vannkraftverk er også med på ødeleggelsen. Det får store konsekvenser for indianerne som lever av skogen.

Hogging av regnskog , utslipp av karbondioksi bruk av ferskvann… 4. Alle globale interessekonflikter vil ramme de fattige mest, men kanskje global oppvarming er alvorligst? Siden de er fattige vil de ikke kunne gjøre som oss – betale det som . Mange land vil få mer tørke, og da blir det matmange. Mennesker har forskjellige interesser knyttet til bruk og vern av land og vann, så ofte må vi ta valg som får konsekvenser for noen.

Skal vi for eksempel utnytte skogen og fjellet som sauebeite, eller la rovdyrene herske? Hvor skal vi få maten fra når matjord blir lagt under asfalt og betong?

Skog er en viktig del av jordens karbonkretsløp. Skog i vekst tar opp mer COgjennom.