Globale utfordringer

Omfang: samlinger, hver på timer. Målgruppe: Ungdom og voksne med norsk eller annen kulturbakgrunn. Mål: Å stimulere til større interesse for felles globale ( og lokale) utfordringer, øke kunnskapen om disse, og å foreslå konkrete handlingsalternativer. Tema: Felles globale utfordringer. Studiet av globale utfordringer er et eget felt, men det er også en dimensjon ved alle de øvrige forskningsfeltene ved instituttet.

Over de siste femti årene har Norge blitt åpnere overfor verden.

Landet er mer beriket med globale kulturelle impulser, men også vevet inn i stadig mer . Fagstoff: Alle barn på jorda kan få det som de to på dette bildet, hvis vi bare blir enige om hvordan vi skal fordele godene. Det er imidlertid ikke enkelt, og verre blir det når ressursene minker, og vi blir flere og flere. I dette kapitlet beskrives noen globale konflikter og utfordringer som står i veien for en bedre verden.

Globale utfordringer (Heftet) av forfatter Sten Inge Jørgensen. Men dette blir for snevert når vi må forholde oss til dagens utfordringer i Europa. Migrasjon er et begrep som mye bedre og bredere fanger opp alle elementene ved at mennesker beveger seg . Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler.

Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Vårt ansvar strekker seg ut over Norges grenser. Venstre søker globale løsninger og står opp for en global rettsorden, samarbei handel og samkvem der andre partier ønsker stengte grenser og isolasjon. Charlotte Sletten Bjorå tegner i Morgenbladet 21.

Vi er ikke fengslet i globalisering. Nestlé kjøper årlig inn over ti prosent av all kaffe som dyrkes i verden, og kan bekrefte at problemer knyttet til klimaendringer og plantesykdommer i dag rammer kaffebransjen over hele verden . De siste årene har vi sett at det blir stilt spørsmål til universelle verdier. Påstander om at det er vestlige tema, eller at menneskerettigheter er et internt anliggende for et land.

Derfor har FN blant annet utviklet Bærekraftsmålene for å bedre kvinners stilling i et globalt perspektiv. Det er en kjensgjerning at om man vil forandre verden, må man satse på kvinnene. Det gjøres gjennom å sikre kvinner utdanning, helsekunnskap, muligheter for egne inntekter og deltakelse i fora der formelle beslutninger . Vil du være med å diskutere fremtidens globale utfordringer og hvordan vi skal møte disse med ny viten?

I anledning Vitenskapsåret inviterer Universitetet i Bergen, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, til en nasjonal konferanse om grunnforskningens rolle i vår stadig mer globaliserte verden. Yara har virksomhet i en stadig mer sammenvevd verden. De samme globale utfordringene gjelder også private forretninger og samfunnet generelt – ikke minst i forhold til befolkningsvekst, matsikkerhet, knappe ressurser og klimaendringer.

Disse utfordringene kan bare bli møtt med global respons, som også må omfatte . Kompetanseutvikling og globale utfordringer. Agder har en internasjonalt rettet industri som er sterkt påvirket av globale økonomiske trender.

Illustrasjon jordkloden. Forskningsrådet har besluttet å etablere en ny avdeling, Avdeling for globale utfordringer. Målet er å øke oppmerksomheten omkring viktige utfordringer fra den internasjonale arena. Utviklingen i andre deler av verden og innenfor internasjonale strukturer betyr stadig mer for samfunnssektorer og næringer i Norge.

Publisert av: Andreas Nyheim – 23. Havnæringene står for omtrent prosent av norsk eksport. Nå styrker DNB satsingen på havet. Havet er helt avgjørende for å løse globale utfordringer. Dersom vi skal klare å produsere nok mat, energi og mineraler i fremtiden, så må vi utnytte ressursene i havet på en god . Andre temaer som tas opp, er turisme og bærekraftig utvikling, konflikter i reiselivet, forholdet mellom verter og gjester, turismens sosiokulturelle konsekvenser samt sentrale miljøutfordringer.

Videre berøres aspekter knyttet til globalisering og det postmoderne. Hvordan blir utdanning påvirket av globalisering, omstilling og diverse globale utfordringer ? På hvilken måte kan vi forme unge til å bli suksessfulle verdensborgere? Vil det være mulig å forbedre nordmenns holdning til entreprenørskap og yrkesfaglig utdanning?

Folkehelse – nasjonale og globale utfordringer. Dette var noen av spørsmålene som ble . I vårt policydokument sier vi: Tannlegen er den eneste helsearbeideren som et stort flertall av .