Gravimetrisk

Gravimetri er måling av gravitasjon. Formålet med måling av gravitasjon kan være interesse for styrken til gravitasjonsfeltet i seg selv eller egenskaper til de stoffer som forårsaker anomalier. Termen gravimetri eller gravimetrisk brukes også i kjemi ved gravimetrisk analyse som angir nøyaktig vekt til prøvemateriale.

Kjemisk analysemetode basert på veiing av analytten, dvs. Fellingsgravimetri er basert på at prøveløsningen tilsettes et kjemisk reagens som danner en tungt løselig forbindelse med .

Ved gravimetriske undersøkelser måler man størrelse og retning av gravitasjonsfeltet og variasjonene av dette innen et begrenset område. Etter korreksjon for breddegra høyde over havet og lokal topografi fås verdier som avspeiler sammensetningen av undergrunnen. Lette bergarter (f.eks. saltstokker) i . Størstedelen av tyngdekraften på jorda skyldes jordens enorme masse som kan tenkes konsentrert i jordens midtpunkt. Hvis jorden ikke roterte og var fullstendig kuleformet og homogen, ville en ha samme tyngdekraft over alt på jordoverflaten.

Flattrykkingen ved polene gjør at en der er . Ett stort antal oorganiska joner kan bestämmas gravimetriskt.

Tekniken används allmänt vid analyser inom bland annat metallurgi och analys av mineralprov. Dessutom används tekniken som så kallad referensmetod. I sådana fall utförs analys från samma metallprov både . Vi ser nærmere på gravitasjon og gravimetri. Overordnet kan gravimetri inddeles i fældningsmetoder og fordampningsmetoder. Ved fældningsmetoder omdannes stoffet, der skal analyseres, til et tungtopløseligt produkt, som filtreres fra, vaskes, tørres og vejes.

Ved fordampningsmetoder behandles prøven ved en given temperatur under afgivelse af . Type aerosol og hvordan eksponeringen skal vurderes er avgjørende for valg av prøvetaker. Supplerende analyser av partiklenes sammensetning er ofte nødvendig for vurdering av eksponeringen. Analyseresultater rapporteres som . Hensikt: Finne løselighetsproduktet til blyklorid ved å gjennomføre en gravimetrisk analyse av filtratet av en mettet løsning blyklorid. Utførelse: Vi overførte 100cmav filtratet fra den mettede løsningen blyklori og tilsatte en løsning med ammoniumsulfat, (NH 4)2SO4.

Meld inn feil i annonse Meld inn feil. Du vil fremover modtage en . Betydningen av gravimetrisk analyse: gravimetrisk analyse (flertall gravimetriske analyser) (analytisk kjemi) hvilken som helst av flere metoder og teknikker.

Vill du få tillgång till hela artikeln? Nationalencyklopedin, gravimetri. Metoden avskiljer i viss mån även . Vannundersokelse – Bestemmelse av fett i avlopsvann . Søgning på “ gravimetrisk ” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

Southgate gravimetrisk ) enzymatisk gravimetrisk.