Gris raser

Tamsvinet, som har sitt opphav i villsvinet, holdes som husdyr for å produsere svinekjøtt. Det eldste sikre funn av tamsvin er fra Anatolia i Tyrkia og er datert til ca. Til Norge kom tamsvinet på slutten av yngre steinalder. Liste over griseraser inneholder både anerkjent og ikke-anerkjente raser.

Sistnevnte er gjerne blandingsraser som stort sett er å regne som rene produksjonsgriser (slaktegriser og avlsgriser).

Tamgrisen deles gjerne inn i raser , og det finnes et ukjent antall tamgrisraser rundt om i verden. I Europa og Nord-Amerika er såkalt landgris eller landrase den mest typiske griserasen. Dette er en grunnleggende (opprinnelig) hvit grisetype som er relativt lang og slank.

Den europeiske landgrisen nedstammer fra den . Den nye grisen smaker bedre enn grisen vi alle kjenner. Forklaringen ligger i at den nye norske grisen arver de beste egenskapene fra tre raser : Det norske Landsvinet, Yorkshire og Duroc. Mange av de norske purkene er en krysning mellom Landsvin og Yorkshire.

Disse purkene er dyktige mordyr som . Hva er forskjellen mellom sau og geit? Den nye rasen har arvet de beste egenskapene fra de andre rasene. Mangalitza En ras som kommer från Österrike och Ungern.

Den är väldigt lockig och klarar att vara ute i svåra vinterförhållanden. De har ett mycket tjockt fettlager. Det finns i färgerna Blon Röd och Swallow Bellied.

Linderödssvinet har uppmärksammats av Slow-Food och är upptagen i deras Ark. Andre importerte raser var tamworth (røde), otaheitisvin (Vestindisk svin via England) og Berkshire (svart med hvite føtter og bles). Idag bedrivs avelsarbetet på tre avelsbesättningar i Sverige, en i Norge och en i Storbritannien.

En stor mängd data samlas dagligen in för att ge en tillförlitlig grund för avelsarbetet. Bruk av intensive raser gir stor kullstørrelse, som er problematisk. Krysninger av intensive raser. I Norge benyttes i dag fire griseraser – hampshire og duroc som farraser, mens norsk landsvin og den såkalte z-linjen, som gjerne kan omtales som en yorkshirerase, er morraser.

Av disse fire rasene er det i dag tre som er tilgjengelig for alle norske svinebønder, mens den fjerde – duroc – er tilgjengelig . Våre griser er ekte minigriser med ordentlig oppstoppernese!

Kanadisk minigris er en rase som primært brukes som kjæledyr. De er krysset fram fra småvokste vietnamesiske hengebuksvin og andre små griseraser. Betegnelsen minigris blir av og til brukt . Her avbildes hun under nasjonalsangene før kampen mot New Zealand tidligere i OL. Keeperens oppførsel vekker harme. Etter en lang og innholdsrik karrière har hun allerede ikon-status blant . Hope Solo (35) er USAs mest kjente kvinnelige fotballspiller.

Hun har ikke kontakt med andre griser foreløpig, fordi vi velger å holde de fleste rasene for seg selv. Griser kan være aggressive mot andre raser og vi må holde de adskilt slik at de ikke spiser hverandre. Selma er noe så unikt som en ullgris, noe som er en gammel ungarsk svinerase. I tillegg til den tykke . En blanding av tre raser. Edelgris, som grisen ble hetende, er egentlig en blanding av tre raser.

Fra før var den vanligste purka en krysning mellom Landsvin og rasen Yorkshire. En krysningspurke mellom disse to rasene viser litt større fruktbarhet og robusthet enn Landsvin eller Yorkshire som rene raser , . Søta bror slakter Petter Northugs ydmykende spurtavslutning. Gray-eye qui a les yeux gris. Grâyling, s ombre, f sorte de isson. To glance as a bullet does) effi urer, raser , friser.

A grayhound (or grey-hound) un lévrier, un chien lévrier. Toglance as a bullet does) etjleurer, raser ,.