Havbruksoverenskomsten

Næringslivets Hovedorganisasjon og. Sjømat Norge på den ene side og. Landsorganisasjonen i Norge og. Fellesforbundet på den annen side. Riksmeklerens lokaler i Grensen under ledelse av mekler Geir Engebretsen.

Partene har blitt enige om et anbefalt forslag, og medlemmene som det var meldt plassfratredelse for, skal gå på jobb som normalt … fellesforbundet. Blir det ingen løsning for fristen går ut i morgen onsdag 31. Forbundssekreretær Kine Asper leder . Fem timer på overtid ble det enighet i meklingen om havbruksoverenskomsten. Dermed blir det ikke streik i sektoren. Meklingen blir i august.

Slik jeg skjønner havbruksoverenskomsten så får man losji, kost og reisekostnader dekket. Men hva med de timene ekstra jeg må bruke frem og tilbake? Får jeg timelønn under kjøringen? De første vi fikk organisert var de ansatte i Mowi utenfor Bergen og Torrisen i Nordland.

Det ble i årets hovedoppgjør enighet om å gi et tillegg til alle på én krone per time. Minstelønnssatsen økes til 1kroner per time for . Slik jeg skjnner havbruksoverenskomsten s fr man losji, kost og reisekostnader dekket. Er egentlig ansatt som resepsjonist, men er stedsfortreder for min sjef.

Og gjør en del administrative ting, som f. Finnes det en spesifikk lov om dette ? HavbruksoverenskomstenHavbruksoverenskomsten. Gjennomgang av havbruksoverenskomsten og erfaringsutveksling. Innleie og arbeidstidsordninger vil være tema.

LO favør fordeler vil bli kort presentert. Fagforeningen skriver på sine nettsider at meklingen starter tirsdag 30. Det gis et generelt tillegg på minimum kr. Partene er videre enige om snarest å møtes for å bygge opp en separat havbruksoverenskomst.

Kystrederiene har svarfrist til 26. Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO. ARBEIDERE TOTALT: Grunnlønn inkl.