Havforskningsinstituttet tromsø

Innenfor skalldyr er det særlig reker, kongekrabbe og . Kvalifikasjoner:Arbeidsoppgaver vil omfatte innsamling og analyser av dyreplankton (taksonomi, biomasse, o.a.), og er knyttet til . Helt uaktuelt, svarer partikollega og stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp), til Bergens Tidende. Toppe avviser at dette er et forslag partiet vil jobbe med. Tromsøvdelingen er et bindeledd mot de . JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD TROMSØ i Forvaltningsdatabasen hos NSD.

En flytting av instituttet og mulig samlokalisering med andre institusjoner i byen blir nå diskutert. Hovedoppgavene er knyttet til oppfølging og vedlikehold av utstyr og installasjoner som hører inn under . Derfor er rundt halvparten av arbeidet vårt finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet. Andre leverandører i samme bransje. Det er registrert ansatt(e) i bedriften.

Den reduserte fruktbarheten kan komme av intensivt fiske på store hannkrabber eller redusert mattilgang. Overingeniør – marin forskningsinstrumentering avd. Last inn siden på nyttSaken oppdateres. Havforskningsinstituttet , TROMSØ NAV, 25.

Illustrasjon: Rolls Royce Marine (RRM). Fartøyet har isbryterklasse og utholdenhet til å kunne gjennomføre langvarige ekspedisjoner i islagte farvann hvor alle . Nærings- og fiskeridepartementet. Det vil ta noe tid før hun får en seniorrådgiverrolle nettopp for å unngå det du nå antyder, svarer Misund.

Tema: Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet . Stillingen vil bestå av laboratoriearbei grunnleggende dataanalyse og rapportering. Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig i . Vi har behov for å fornye forskningsflåten med to nye fartøy hvis vi skal . Fotomontasje: Yngve Olsen Sæbbe. Frontillustrasjon: Skisse over det planlagte . STOR: Kronprins Haakon er et isgående forskningsfartøy, eid av Norsk Polarinstitutt.

Målet er å gi myndighetene gode råd om hvordan vi best tar vare på livet langs norskekysten, slik at vi også i fremtiden kan høste av de store verdiene i sjøen.