Hed opp slakteri

Overskuddet på 7millioner kroner kommer etter at det er satt rekord i både slakting og produksjon ved anleggene i innlandet. Digitalisering skjer på henvendelse. Fotosamlingen etter Fotograf Normann er delt opp i . Norges største baconfabrikk!

Vi slakter storfe, gris og småfe og skjærer storfe og gris.

I tillegg til bacon produserer vi blant annet forbrukerpakket biff, kjøttkaker, karbonader, kjøttboller og marinerte produkter. Her ligger blant annet flere store transport-, anleggs- og næringsmiddelbedrifter, og av disse er Norturas slakteri den største arbeidsplassen med sine om lag 5ansatte. Hed – Opp Slakteri , Gjøvik, Norway. Ved Eligger det også en . Fem år etterpå er hun svært glad for alle arbeidsplassene som kjøttsamvirket har på Tynset, men hun savner fortsatt slakteriet og sender dyra til Oppdal eller Røros.

Sitat: ”Slakteriets konstruksjon og utrustning () er slik at Fylkesveterinæren vurderer at driften ved Hed-Opp Rudshøgda slakteri ikke er i medhold av forskrift om dyrevern i slakterier. Blant annet ble sauer stallet opp over natten .

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Hagen Gruppen AIS HED – OPP Hedmark Og Oppland Slakterier Al. Helikopter Service AIS Höegh, Leif, . I alt jobber det mann på byggeplassen, inkludert rådgivere og underentreprenører som for en stor del består av lokale firmaer.

PRIVATE SLAKTERIER (gruppert på stigende avdelingsnummer). Gol Vestfold-Buskerud Slakteri avd. Tønsberg Andelsslakteriet . Dette fører jo til at mennesker mister jobben, noe som er dårlig distriktspolitikk, men også at dyr kan lide ettersom det er veldig langt til nærmeste slakteri ( Rudshøgda). I motsetning til de fleste andre slakterier , skjæres dyrene i varm tilstand.

I andre slakterier er skrottene ofte nedkjølt når de slaktes. VG har fått tilgang til et brev Mattilsynet nylig . Dette fungerte tilfredsstillende for sauebøndene i fjellregionen inntil slakteriet på Tynset ble lagt ned for tre år siden. Det var stor motstand mot nedleggelsen.

Det hele endte med at Hed-Opp inngikk leieavtale . Bygger nytt og Sel kommune overtar. Gilde Vest BA, Sandei 0.

Otta- avdelingen var etter tiden et moderne anlegg. Den slakteritekniske utvikling skjedde imidlertid raskt. Det kom nye og strengere veterinære krav, slik at det . Fylkesveterinæren for Hedmark og Oppland ga slakteriet pålegg om endring av både driftsrutiner og bygningsmessige forhold. Tilnærmet hver eneste gris ble jaget inn i gasskammeret med elektrisk drivstav, og hver gris ble utsatt for drivstaven flere ganger og i flere tilfeller med .