Heksamin

Det har kjemisk formel (CH2)6N4. Det brukes mye til å syntetisere andre kjemikalier innenfor organisk kjemi. Zat ini bersifat antiseptik akibat aktivitas formaldehidnya.

Peringatan: kehamilan (lihat Lampiran 2), pemberian bersama sulfonamid atau zat pembasa urin membentuk kristaluria. Interaksi: lihat Lampiran ( heksamin ).

Kontraindikasi: gangguan fungsi ginjal . Heterosykliske organiske forbindelser er sammensatt av minst ett atom karbon bundet til minst ett annet element, for eksempel oksygen eller svovel. Heksamin er en organisk, heterosykliske kjemisk forbindelse. Atomene er ordnet i en ringstruktur. Leverandør ved import og salg av råvarer, kjemikalier, ingredienser og tilsetningsstoffer til nær.

Easy access to company and executive contact information for the prospects on this list. View the prospect list .

Vannrenseanlegg og -utstyr (1). Medisinske fagfolk bruker heksamin som et antibiotikum for å behandle urinveisinfeksjoner. Den spesifikke medisiner som brukes kalles metenamin hippurat. Det er også brukt for undertrykkelse av bakteriuri hos pasienter som har nevrologiske sykdommer. I sur urin, hydrolyserer metenamin til ammoniakk og formaldehy . Adamantan har også en viss positiv virkning overfor Parkinsons sykdom.

C10H1 et polysyklisk alifatisk hydrokarbon med burstruktur (se figur). Ved å bytte ut ett eller flere karbonatomer med nitrogen fås azaadamantaner. Efek-efek samping terpenting berupa gang- guan lambung usus (akibat HCOH) dan reaksi-reaksi kulit. Wanita hamil dapat menggunakan obat ini. Dosis: dd 5-g dengan banyak minum air.

Ved TS under er det viktig å ha et middel som inneholder Nitritt og Heksamin. Dette er midler som knekker skadelige bakterier og gir en rask pH- senkning med et moderat forbruk av sukker. Det nye middelet Xtrasil LP og det mer kjente Kofasil . Betydningen av heksamin : E2når det brukes som mat konserveringsmiddel methamine Urotropine (kjemi) et organisk polyamin, (CH2) 6N som har en struktur s.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Vi skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Türkçe online sözlük Tureng.

Kelime ve terimleri çevir ve farklı aksanlarda sesli dinleme. Selected response froVM Stanković Serbia Local time: 20:10. Da, urotropin, to sam tražio. Izdelava je dokaj preprosta, a detonirati ga je težko. Po mojih imformacijah je nekaj inicalnega eksploziva zadosti, a nisem prepričan.

Po lastnostih je podoben heksamin trinitratu in heksamin tetranitratu. Nahaja se v obliki belih kristalov, rahlo vpija vlago. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt.