Hellig dyr

Godt oppslagsverk for kryssordløsere. Finn alle synonymer til HELLIG DYR i kryssord. Lynrask søkemotor som oppdateres hver dag. Her får du hjelp til å løse kryssordet.

I størstedelen af Indien er det forbudt at slagte køer, og hinduer verden over afstår fra at spise oksekød. Selvom køer betragtes som hellige og lever frit i det indiske samfun vansmægter de ofte i storbyernes tumult, .

Inden for hinduisme kan man næsten betegne alle dyr som hellige , da de alle repræsenterer liv. Derfor vil en ortodoks hindu være streng vegetarianer. Der er dog forskel på, om dyr anses for at være rene eller urene.

Fx anses grisen for at være et urent dyr , da det roder i affald og har tæt kontakt med de kasteløse. Dyr har en sentral plass i hinduismen. Viktige guder har dyreform og mange av gudene har et nært forhold til dyr.

Dyr er viktige religiøse symboler. Mange dyr er hellige , særlig kua har stor religiøs verdi. Tanken om ikke-beskadigelse, ahimsa, som Gandhi gjorde verdenskjent ved å forvandle den til et politisk kampmiddel, .

På bilder fra India ser vi ofte kuer som får lov til å gå fritt rundt i byenes trafikkaos. Men hvorfor har inderne egentlig gjort kua hellig ? Uttrykket stammer fra India, der kyr er hellige. Spesielt gjelder dette i hinduismen, både fordi oksen er knyttet til guden Shiva og kyr til Krishna, og fordi de generelt oppfattes som . Bjørnekult, magisk-religiøse seremonier knyttet til bjørnen som hellig dyr , særlig i forbindelse med jakten. Bjørnekult fantes som avgrenset fenomen hos samer, finner, flere sibirske folk og aino i Japan. Også i slavisk folketro ble bjørnen betraktet som et høyere, hellig vesen.

I Norge heter det at den har 12 . Scenen der Rama klemmer den døende fuglen til sitt bryst er et yndet motiv i hinduismens gudeplakater og en vakker påminnelse om at selvoppofrende godhet finnes ikke bare i menneskenes verden, men også i dyrenes. Fortellingen viser også den gjensidige tillit som kan eksistere mellom dyr og . Tam hadde fortalt meg om en landsby et par timers kjøring fra Dalat der innbyggerne ikke bare betraktet høna som et hellig dyr , men til og med hadde reist et ti meter høyt monument for den i midten av landsbyen. En høne, lo jeg, det kan ikke stemme. Hun nikket ivrig og begynte selv å le. De ser på kua som et hellig dyr , og behandler den med respekt og hverken skader eller spiser den.

Hinduer er vegetarianere, og spiser ikke kjøtt. Men kua gir mat og nytte på andre måter. Gamle historier om vannvetter som skaper seg om til en hest finnes i flere land. Romerske Tacitus vitnet om at germanerne holdt hvite hester som hellige dyr i hellige lunder.

Samene betraktet bjørnen som et helt spesielt dyr i skogen, et overordnet dyr som kaltes skogbonden eller skogens konge.

Den var regnet som et hellig dyr , nærmest som en guddomsmakt. På samme måte betraktet sibirske folk bjørnen som jordens gud som de sverget sin helligste ed til. Og att som gaaer paa sine iMer, iblandt Ue de Dyr , som gase M sin (Fodder), stal vre. For jeg er Herren, som førte eder op fra Egyptens land for å være eders Gu og I skal være hellige , for jeg er hellig.

Dette er loven om de firføtte dyr og . Hellig dyr på etikettene skaper trøbbel.