Herbicid

Herbicid eller ugressmiddel er et pestici som dreper eller hemmer veksten hos planter. Derfor brukes det i bekjempelsen av ugress, dvs. Selektive ugressmidler dreper bestemte grupper av planter, mens de skåner de dyrkede planter.

Noen av disse midler virker ved at de griper inn i ugressets vekst , . Systemisk herbicid , betegnelse på ugressmiddel som etter opptak i en plante kan transporteres til andre plantedeler enn der selve opptaket foregikk.

Har opptaket skjedd i roten, jordherbici går herbicidtransporten alltid oppover, først og fremst i vedvevet, og sprer seg i hele den overjordiske delen av . Velge riktig Roundup herbicid , effektiv fjerning av ugress. Hvis ugress er i ferd med å bli et problem i din hage, er det kanskje på tide å bruke et herbicid. Roundup ugressmiddel er verdens mest solgte ugressmiddel. Brukes til å drepe for mennesket uønskede planter.

Oppslagsor Ordbokartikkel. I dette vinduet skal du finne tabell nfor oppslagsordet herbicid.

Hos kulturplantene er resistens viktig for at vi skal kunna bruka herbicid selektivt mot ugras, medan resistens hos ugraset skaper problem. At ulike ugras viser forskjellig styrke mot eit herbicid , er ikkje nytt. Nyare, men heller ikkje nytt, er det at biotypar av ei elles ømtålig art kjem fram som mykje sterkare enn arta generelt. Derved kan kulturplanten gøres modstandsdygtig (resistent) over for et bestemt herbicid , hvorimod andre planter på marken vil blive slået ihjel ved sprøjtning med herbicidet. På denne måde er fx fremavlet glyphosatresistente sukkerroer.

Fremstillingen af herbicidresistente kulturplanter har givet anledning . Hva er resistens og herbicid ? Innsetting av genetisk materiale. Vi definerer Genetisk Modifiserte Her- bicidresistente Planter (GMHRP) som planter som ved genetisk manipulering har fått innsatt genetisk materiale som gjør planten resistent overfor et ugras- middel ( herbicid ). Ufølsomme overfor herbicider. In the past, he loved to clean it and prune the flowers in his yard. However, with the JavaFF class taught by Professor Z. Søgning på “ herbicid ” i Den Danske Ordbog.

Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova.

Některá související slova. Komentáře ke slovu herbicid.