Hereford ku

Inseminering gir en mulighet til å velge riktig okse til riktig ku og man vil få avlsframgang i egen besetning. Da er en fantastisk helg på møre og Eresfjord hos Idar Hånde over. Limousine er pr def ingen stor ku. Ikke i nærheten av Charolais og Simmental.

Hereford skal være en robust og rolig ressursutnytter!

Det er ikke så store forkjeller lengre mellom rasene. Ei charolaisku har ikke ett rasemiddel på nærmere 8kg lengre. Angus kan jeg ingenting om. Flere resultater fra gardsdrift. To- rasekryssing gir et godt mordyr, og NRF- kua er et veldig godt utgangspunkt for å få ei god ammeku, mens tre-rasekryssing gir best slaktedyr.

De gir mye melk til kalven og gir en økning i antall kalver avvendt per ku. Ku som dier en eller flere kalver.

Ku med 3fôrdager etter første kalving. Dyr der far og mor er av ulik rase blir benevnt krysninger. Storfe, tamfe som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som blir holdt for produksjon av melk og kjøtt. Avkommet kalles okse- eller ku -kalv fra fødsel til kjønnsmodenhet. Kvige er hunndyret fra ettårsalder og frem til første kalving, enkelte steder brukt frem til andre kalving.

Ku er hunndyr som har hatt . Rase, Opplysninger, Kommune, Ref. Og det blir kjøttdeig av kua når melkingen er over. I stedet spiser vi mer kjøtt.

Dermed er det heller store kjøttferaser som charolais og hereford mange bønder vil satse på. Slaktevekt ku 3kilo (Fett 4-). Både hornede og kollete varianter finnes. Meget utbredt som kollet, men ikke nødvendigvis homozygot.

Minimum vekt ved måneders alder for bedekning: 3kilo. Generelt gode bein og klauver. Lurer du på om du skal lage biff av okse, ku og kjøttfe?

Vi hos Jacobs forklarer. Grunnen er at biffkjøttet som kommer fra ku som regel er like bra som biffkjøtt fra okse. For å øke bevisstheten rundt god drift i ammekuproduksjonen, kårer Animalia, Tyr og Nortura hvert år Norges flinkeste ammekuprodusent. I år var det Idun Hammeren og Rune Smidesang i Fåvang som fikk den høythengende prisen. Prisen har vært delt ut to ganger tidligere, men aldri før til en . Tilvenning i forbindelse med avvenning – gir større fôropptak og mindre stress.

Ammekuer som mjølker dårlig. Bilde å fargelegge ku – hereford. Når du ser ei rosete ku er det kanskje lett å tro at kyr i utgangspunktet er kvite med en eller annen farge spredd i varierende omfang og i ulike mønstre rundt.

Dette er dessverre et unntakk i Norge. Mange kokker har oppdaget at biffkjøtt fra melkeku med .