Hva betyr økosystem

Betegnelsen kan også omfatte hele biosfæren, altså den delen av Jorden der levende organismer kan eksistere. Det sted en art eller et. Nettoprimærproduksjonen er hva de planteetende (herbivore) dyrene kan leve av. Her finner du betydninger av ordet økosystem.

Du kan også legge til en definisjon av økosystem selv. Skole og leksehjelp: Hva er et økosystem ?

Vel, jeg vet at ett økosystem er en slik sirkel hvor alt går rundt og rundt. Den ene spiser den andre, også videre. Men sliter litt med å kunne gi en proff forklaring på hva ett økosystem er.

Jeg har selvfølgelig lest i naturfagboka, men får liksom ikke helt taket . I et økosystem er det en balanse mellom de levende organismene og de ikke- levende elementene. Jorda er et økosystem hvor menneskene er øverst i næringskjeden, og hvordan vi lever påvirker balansen i systemet. Vi er alle en del av dette samspillet i naturen. Fagstoff: Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og det miljøet de lever i.

Fagstoff: I et velutviklet økosystem er det god balanse i forholdet mellom de ulike organismene og i organismenes forhold til naturmiljøet. Over et begrenset tidsrom kan et økosystem derfor oppfattes som en stabil tilstand. Hva påvirker svingetiden til en pendel?

Dette gjelder imidlertid ikke i en. Fritz Geller-Grimm, Rutgers, Tarquin, Knut Høihjelle, Kristin Bøhle, The Open University. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler.

Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Når bunn-opp-prosesser antas å være viktige, betyr det at mengden av en fiskeart er begrenset av hvor mye mat den får. For eksempel når et økosystem har nådd en klimakstilstand etter suksesjoner, eller når en populasjon befinner seg på sitt bærenivå. Gå til toppen av siden . Mens de nevnte ordene har gått over fra økologi via miljøbevegelsen til allemannseie, og alle mener å vite hva som menes med dem, viser et blikk på dagens økologiske faglitteratur, at både økosystem og økologisk likevekt glimrer for en stor grad med sitt fravær.

Selv om ordene fortsatt er i bruk i . EN organisme er noe som lever, f. Alle organismer trenger forskjellige ting for å leve, f. Hva slags klima og landskap må de tilpasse seg? Studie av samspillet mellom organismer og miljø. Dersom temperaturen er lav en sommer og høy en annen sommer kan dette også få konsekvenser for . Hva er den mest synlige endringen i det norske landskapet de siste ca 1årene?

Et økosystem er et naturområde. Læreboka jeg bruker forklarer hva begrepene betyr , men kommer ikke med noen veldig detaljerte beskrivelser av et økosystem. Jeg vet ikke hvor nøye og detaljert beskrivelse av et økosystem sensorene venter at jeg skal gi, siden jeg aldri har gått i undervisning i faget. Finnes det noen troverdige nettsider . Naturen forsyner oss med en mengde goder som mat, rent vann, medisiner, beskyttelse mot flom og uvær, karbonlagring, og rekreasjonstjenester som bading, fugletitting osv.

Jeg finner ikke så mye på.