Hva er næringskjede

Ved hjelp av solenergien produserer plantene organisk materiale og omdanner strålingsenergi til kjemisk energi. De utgjør produsentene som fortæres av . Hver organisme befinner seg på sitt trofiske nivå. Det første leddet eller trofiske nivå i en næringskjede kalles en produsent.

Produsentene er som regel planter, som gjør om energi i sollyset til kjemisk . Lignende Det starter med produsenter som utnytter solenergien og lager glykose og oksygen. Sånn holder næringskjeden på, alle spiser hverandre, slik at de får den næringen som plantene lager, som de ikke klarer å . Alle dyr må spise for å overleve. Vi kan lage en oversikt over hvem som spiser hva. Det kalles en næringskjede.

En næringskjede begynner alltid med en plante. Det er fordi planter kan lage sin egen mat. Planter kalles derfor produsenter.

Produsent: Produsent er som oftest planter fordi planter lager sin egen næring i fotosyntese så man kaller dem for produsenter. Hadde det ikke funnes planter hadde det ikke funnes liv. Fagstoff: Denne siden er en fortsettelse av innledning og repetisjon om økologi.

Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder , næringsnett og kretsløp. Dette er temaer som er knyttet til kompetansemål i ungdomstrinnet og er kun repetisjon her. Noen næringskjeder inneholder ingen planter.

I tillegg kommer det at siden få arter bare spiser én annen art (det gjelder stort sett bare enkelte parasitter samt vertsspesifikke planteetende insekter), så er alle næringskjeder koblet sammen til næringsnett. Hei, vi er to jenter som har prosjekt å skrive om næringskjeder og næringsnett. Men vi finner ikke mye bra fakta. Så vi lurte på om du kunne gi oss noen eksempler på næringskjeder og næringnett i havet, og forklare oss hva det er?

Vi var på ekskursjon på Steinsvann for noen dager siden, og er ikke helt sikker på hva slags type innsjø det er, eller hvor langt Steinsvann har kommet i suksesjonsprosessen. Vi tror det er en Dystrof innsjø, men er altså ikke helt sikre. Suksesjonsprosessen har vi overhodet ingen anelse om. Tenk på hva en næringskjede egentlig betyr.

Det betyr at hver art i kjeden bare spiser én bestemt ting og ikke noe annet. Mange arter spiser mye ulikt. Den er egentlig to punkter.

Men se litt nøyere på punkt 3. Vi har nemlig to ulike trofiske nivåer som kalles plankton. Lær om hvordan energi som overføres mellom levende organismer, kan beskrives som en næringskjede. Følg en næringskjede fra førsteprodusenter på bunnen av kjeden og opp til tredjeforbrukere på toppen. Næringsnett er mange næringskjeder som er knyttet sammen i et nett.

I havet er det algene som er produsenter. Energi blir overført fra en organisme til . Skildrar viktige begrep innafor økologi. Næringsnettverker starter med en plante og akkurat som i en næringskjede så kommer det et dyr og spiser opp planten osv. Næringskjeder viser hvem som spiser hva eller hvem. Akkurat som i næringskjeder trenger næringsnettverker mye solenergi for å virke.

Et næringsnettverk er akkurat hva et økosystem er. Vinteravkjølingen gir en vertikal omrøring av vannmasser som bringer næringssalter opp i den øvre, belyste del av vannsøylen, slik at de blir tilgjengelige for planteplanktonet. Disse ørsmå algene som driver rundt i vannmassene, er en viktig . Jeg lurer på hva en måke spiser og hva som spiser den ? Måker (det er mange ulike arter) spiser neasten alt mulig, alt etter hvor de lever. Havmåker spiser mest fisk, men også smådyr, .