Hva er plankton

Gruppen omfatter organismer som er svært små, men til gjengjeld er det store mengder av dem i havet. Det finnes dyreplankton og planteplankton, og alle disse planktonorganismene er viktig føde for andre organismer både i havet og i ferskvann. Planteplankton i havet er dessuten jordas viktigste produsenter av . Femtoplankton (02–μm) er de minste, og omfatter virus . Skrevet av gjesteblogger Camilla Svensen, forsker ved Universitetet i Tromsø, Institutt for Arktisk og Marin Biologi.

Bildene må ikke brukes uten tillatelse. Plankton deles ofte inn etter størrelse. Jeg prøver å forstå hva plankton er. Men er plankton planter eller er de dyr.

Det fins planteplankton som driver fotosyntese, da er de vel planter,, og det fins . Organismer som lever i de frie vannmasser og som driver med havstrømmene. Eksempel på næringskjede fra .

På årsbasis vil plankton oppføre seg omvendt av det de gjør gjennom et døgn: Om vinteren når det er mørkt står de nede i dypet og tærer på opplagsnæringen sin. Etter overvintringen begynner planktonet å svømme oppover. Hva som trigger dem, vet vi ikke.

Det har ikke noe med lyset å gjøre, for i dypet er . Dør planteplanktonet i verdenshavene ut, trues eksistensgrunnlaget for alt liv i havet. Dyreplankton er smådyr som lever i dei frie vassmassane. Desse dyra er eit viktig ledd i næringskjeda i vatn, der dei et planteplankton og sjølve blir etne av smådyr eller fisk.

Ordet plankton kjem frå det greske planktonos – som driv omkring, og lenge trudde ein at desse dyra berre dreiv passivt rundt med straumen. De er utrolig viktige for alt som lever i havet og forekommer ofte i ufattelig store mengder – vi snakker om hundretusener i én liter havvann! Tett i tett med ørsmå planteplankton – mindre enn øyet kan se!

I land som Kina, Japan og Indonesia høstes hele millioner tonn tang og tare i året. Et nytt planktonsenter skal friste industrien til å gjøre business på alger og plankton her hjemme. Dette er fire uker gammel sukkertare.

Det dyrkes ved det nye nasjonale senteret for planktonteknologi. Her finner du betydninger av ordet plankton. Du kan også legge til en definisjon av plankton selv.

Han ble så fornærma at han hveste: alt som er mindre enn en død rotte og som driver rundt i havet. Spiller virkelig plankton en viktigere rolle i hav (marine økosystem) enn i ferskvann og hva menes det med viktigere? Ved å analysere endringer i klorofyll-a konsentrasjonen. Tidspunktet for våroppblomstring av. Hva er plankton , hvordan oppstår plankton, hva lever eventuelt plankton av?

Eller brytes ned på annet vis? Hvilket nytte har den isåfall for økosystemet i . Hvordan skulle livsformer fra havet ha kommet inn dit? Tollands poeng fikk dem til å tie en lang stund.

Rachel sto på kanten av bassenget og prøvde å fatte hva hun stirret på. Bioluminescent plankton i sjakten. Det må være en sprekk et sted der nede, sa Tolland. Det er den eneste forklaringen.

I land i Asia blir det årlig høstet millioner av tonn med tang og tare.