Hva er spesielt med fuglelivet på galapagosøyene

Lurer på hva som er spesielt med fuglelivet på Galapagosøyene. Har lest en del om Charles Darwin og hans påstander of funn på dette stedet. Galápagosøyene , eller Galápagos -arkipelet (spansk: Archipiélago de Colón, Islas de Colón eller Las Islas Galápagos. Også kjent som Las Islas Encantadas, eller De forheksede øyene) er en øygruppe i Stillehavet, om lag 9kilometer vest for Ecuador.

Darwinfinker, eller galapagosfinker, er en gruppe på eller nært beslekta fuglearter , som hovedsakelig lever på Galápagosøyene. Isla del Coco på stillehavssida av Costa Rica. Artene regnes til slektene Geospiza, Camarhynchus, Certhidea og Platyspiza.

I tillegg kommer cocospurv . Galapagos , biologi, evolusjon, hvorfor er Galapagosøyene så spesielle? Hva har de lært oss om evolusjon? Hva gjorde Charles Darwin her?

I løpet av fem uker de var på Galápagos besøkte Darwin øyene San Cristobal,. Floreana, Santiago og Isabela. Vampyrfink suger blod , spettspurv.

Finkene på Galapagosøyene har en enestående plass i vitenskapshistorien. Nå trues fuglene av fremmede parasittiske fluer. Trusselen er spesielt stor på øyer, og derfor forsøker enkelte øysamfunn å føre kontroll med hva som kryper i land.

Men faktisk viet ikke Darwin verken finkene eller deres geografiske distribusjon spesielt mye oppmerksomhet mens han var på Galápagos. I stedet konsentrerte han seg om. Men hva er så grunnen til at nettopp finkene er blitt så tett knyttet opp til Darwins navn og hans evolusjonsteori?

Darwin hadde ikke festet seg ved noe spesielt med disse fuglene da han skjøt dem på Galapagosøyene. De avgjørende forskjellene ble oppdaget. Dessuten finnes et fotografi av . Opplev Galapagos -øyenes unike dyre- og fugleliv. Dette er en eventyrlig ferie hvor du kan vandre mellom sjøløver, iguaner, skilpadder og bli kjent med mange forskjellige fuglearter.

Du får også en smak av Ecuadors eksotiske kultur i løpet av ditt opphold i Quito og Guayaquill. Her presenterer vi et fleksibelt reiseforslag. Høydepunktet under reisen blir Galápagosøyene. Etter ukene i Lima var Darwin svært forventningsfull til hva han kunne vente seg av spennende oppdagelser på Galápagosøyene.

Og øygruppen sviktet ham ikke. Helt spesielt vil det bli å se de gigantiske skillpaddene. Disse kan bli opptil 2år gamle, . Hva er spesielt med fuglelivet på galapagosøyene. Det er for omfattende til å beskrive her (det blir en lang utredning), og det har vi ingen kapasitet til å forestå.

Derfor må du søke etter tekst om dette på nettet selv. Menneskehetens syn p seg selv som noe spesielt og vesensforskjellig fra dyrene. Fuglearter er svalehalemke, rdnebbet tropikkfugl (Phaethon aethereus mesonauta).

Brachycereus, Jasminocereus og spesielt Opuntia- kaktus med endemiske. Turen til Ecuador er kjempespennende! Andesfjellene skjærer gjennom landet med parallelle fjellkjeder som gir. Se filmen og få et innblikk i hva turen inneholder: . Endnu vigtigerevar Darwins observationer af fuglelivet på Galapagos. Fraø tiløvarder klarevariationer mellem finkearterne– ikke mindstnår detdrejede sig om næbbetsform.

Darwin påvisteatdisse variationer hang nøje sammen med hvad finkerne spiste pådeforskellige øer. Den skarpnæbbede jordfinke levede af koglefrø, . Han var en krevende patriark som lenge hadde lurt på hva det skulle bli til med yngstegutten. På Galapagos-øyene , som ligger i Stillehavet cirka 1mil vest for Ecuador, ble han i fem uker. De observasjonene han gjorde på Galapagos-øyene , kom derfor til å bli ekstra viktige for evolusjonsteoriene hans.

Drømmereise med cruise på Galápagos , økolodge i Amazonas og kulturhistorie i Quito og Otavalo. Den siste uken skal tilbringes på Galapagos-øyene. Det blir magisk å se flamingoene vade i dammene og svømme side om side med sjøløver. Etter spanskkurset blir jeg igjen på Galapagos hvor jeg skal jobbe som frivillig på .