Hva er storfe

Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse.

Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Vi bruker fellesbetegnelsen storfe. Grunnen er at biffkjøttet som kommer fra ku som regel er like bra som biffkjøtt fra okse. Flere kokker har faktisk oppdaget at kjøtt fra melkekuer med god fettsetting er mer saftigere, smakfullt og mørere enn kjøtt fra okser, og dermed passer . Storfe , tamfe som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som blir holdt for produksjon av melk og kjøtt.

Avkommet kalles okse- eller ku-kalv fra fødsel til kjønnsmodenhet. Kvige er hunndyret fra ettårsalder og frem til første kalving, enkelte steder brukt frem til andre kalving. Ku er hunndyr som har hatt . Oksesteik eller oksekotelettar kan like gjerne vere frå ku. Dersom eit produkt er merkte med at det inneheld ”storfekjøt”, skal kjøtet stamme frå storfe ( inkludert artane Bubalus bubalis og Bison bison).

Hest er ikkje storfe og kjøt frå hest . Vårt storfe stammer fra urstorfeet. Flokkmedlemmene er som regel nære slektninger, og mor og døtre beholder tette bånd hele livet. Alder, horn og personlighet avgjør hvem som skal være lederku. Når oksene blir kjønnsmodne, forlater . Storfe har på flere områder dårlig dyrevelferd.

Kuer er fantastiske mødre, men de fleste blir fratatt den nyfødte kalven sin straks etter fødselen. Hva er egentlig kjøttfe? Kjøttfe er raser som bare brukes til kjøttproduksjon, forklarer Erik, som til daglig er skjæreleder ved Nortura på Gol. De tilhører rasene Charolais, Simmental, Aberdeen Angus, Hereford og Limousin. Disse dyrene beiter utendørs, og kalvene får melk fra kua i den viktige tidlige perioden for dyrets vekst . Er det oksekjøtt eller kukjøtt?

Hvordan får jeg best resultat med storfekjøtt? NMBU har gjennomført et prosjektet der målet har vært å avdekke: Ant. Det kan være begge deler. Se på forholdet mellom ant.

I tillegg til økonomiske og praktiske vurderinger må samfunnets verdivurderinger vektlegges når grensen for hva som er et godt nok dyrehold skal settes. I artikkelen gis det en oversikt over forsknings- resultater om forhold som har betydning for god. Småfe er sau, lam, geit, kje Storfe er ku, kvige, okse og kalv Svin er purke. Fjørfe er kalkun, kylling, høne, hane, I tillegg har vi hest og føll som ikke inngår i noen av disse.

Dette arbeidet avslutter og forebygger dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer. Ny forskning kan gi biffen din en bismak. Noen kavler har hornanlegg mens andre er født uten. De som har hornanlegg må avhornes seinest uker etter fødsel. Dyr med horn kan være dominerende og vil da kunne være til større fare for andre dyr og for røkteren.

Følger man logikken for svinekjøtt må da storfekjøtt komme fra storf. Har det noe med tyskeren Anton Storf å gjøre? Storfehold er den største bærebjelken i norsk landbruk, og påvirker i stor grad både bosetting, arbeidsplasser og utforming av naturlandskap over hele landet. Storfe spiser gras og silo, derfor foregår storfehold som regel i områder som ikke egner seg for å dyrke korn. Norsk storfekjøtt produseres på to . Under kan du se bilder av de fleste storfe -rasene man finner i Norge.

Kanskje kjenner du igjen noen av rasene uten å klikke på bildet og få svaret? Vi skaffer oss melk og kjøtt fra disse rasene. Hold av storfe økende etterspørsel etter økologisk melk og kjøtt. Spesielt melk og melkeprodukter har opplevd en sterk økning i etterspørselen.

Har du lyst til å produsere økologisk melk og kjøtt, og er nysgjerrig på hva som må oppfylles av regler?