Hva er torv

Torv dannes gjennom at organisk materiale som mose, gress og løv blir liggende i et område mettet med vann, slik at mikroorganismer på grunn av oksygenmangel ikke er i stand til å bryte ned materialet. Torv er derfor en hovedbestanddel av økosystemet myr. Teknologi og industri › Landbruk › Jordbruk › Jordsmonn Bufret Lignende 21.

Torv , plantemateriale som er omdannet under grunnvannsspeilet ved meget begrenset lufttilgang og minimal mikrobiologisk virksomhet (se fortorving). Ved videre omdannelse dannes brunkull.

Torv finnes mest i den nordlige tempererte sone. Et landområde som i en viss dybde fra overflaten består av torv , . Det er vår, og i vinduskarmen min står små tomatplanter og slikker sol. Det er bare ett skår i gleden – plantene mine vokser ikke i jor men i torv. Her gir jeg en kort introduksjon til hvilke naturtyper torva kommer fra.

All torv stammer fra naturtyper som plasseres innenfor hovedtypegruppe våtmark. Dette er ei gruppe som .

Torva du kjøper til hagen din er hentet opp fra myrer som er grøftet og drenert. Det fører til enorme klimagassutslipp, og etterlater et ørkenlandskap. I Sverige anses torv som en mellomting mellom fornybart og fossilt brensel, et såkalt semifossilt materiale. Torv fornyes selv om det tar et par tusen år.

Torvbransjen regner torv som fornybart så lenge uttaket ikke er større enn tilveksten. Det er derfor viktig at mengden torv står i forhold til mengden av fuktighet som tilføres. Fuktigheta kommer først og fremst fra dyras urin og gjødsel, og mengden avhenger av dyreslag, dyretetthet og hva slags fôr dyra får.

Mye fuktighet og lite torv kan i verste fall resultere i gjørme- dannelse. Da kan det være bedre å bruke et. Norges areal er dekket av torvmyrer.

Siden ny mose vokser over den døde mosen dannes et luftfritt miljø, og karbonet lagres. Hageeierne kan bidra til miljøet ved å velge kompost i stedet for torv , sier Audun Roslan avdelingsdirektør i Klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Er det en oppfordring til hageeierne fra Miljødirektoratet? Alle bør gjøre hva de kan.

Her kan faktisk den enkelte hageeier bidra til å verne miljøet, sier . Spørsmål: Jeg er ansatt i Narvik kommune og har som en av oppgavene å være saksbehandler for stedsnavnloven.

Vi holder nå på med å døpe ei gate som går rundt torget i Narvik og som tidligere ikke har hatt eget navn. De prosessene som`regulerer torvdannelsen i en myr skjeri. De samme prosessene har også en avgjø- rende betydning for etable- ringen av trær på myra.

Her skal det beskrives hvor raskt torv dannes på en myr, og hvordan dette påvirker treeta- bleringen. Myrer er karakteristiske innslag i det . Kjøpt jord på hagesenteret i det siste? Høyst sannsynlig er du lurt. Du har kjøpt torv , som hagen din ikke trenger.

Og som gjør deg til klimaskurk. Les hva torvbransjen, klimadepartementet og Oslo kommune mener om dette nederst i saken. Torv inneholder ingenting plantene i hagen din trenger. Administrerende direktør i Plantasjen, Rolf Baisgår fremhever at det finnes ulike typer jord til hagebedene som forbrukere kan velge blant. Du kan få bedre jordprodukter enn de billigste og enkleste, som består mye av torv.

Det henger sammen med hva man er villig til å betale, sier han. Denne leksjonen handler om de spesielle vurderinger som må gjøres når myr eller torv brukes som undergrunn for lavtrafikkveger, og hvordan dette kan håndteres. Leksjonen gir en oversikt over de viktigste spørsmålene som må tas i betraktning når en planlegger bygging eller utbedring av veger på myr, samt.

Opprinnelig var torven takets isolasjon. Samtidig var og er det også viktig. I Norge har vi lange og gode tradisjoner med bruk av torvtak. Hvilke valg har vi når det gjelder membran, og hva skal vi legge vekt på. Når et myrareal først er drenert er det fornuftig å ta ut torv så intensivt som mulig.

Når uttaket avsluttes kan man tilbakestille arealene til våtmarksområder og få en raskere og større binding av COenn hva som var tilfellet før arealene ble drenert. Bli med på årets julemarked i Tønsberg: I år lager vi en egen ”Julegate” på Tønsberg Torv med julepyntede telt, belysning og god gammeldags julestemning på Torvet! Her vil det bli salg av blomster, julekranser, hjemmelaget norsk julepynt, snadder som syltetøy, geleer, pesto og krydder fra Lardal, håndverksprodukter, . Vi ønsker alle våre kunder hjertelig velkommen til en hyggelig julehandel på Lillestrøm Torv !