Ileuspumpe

Octreotid kan ikke blandes med morfin og haloperidol i pumpe, gis som sc injeksjon x 2-3. Behandling med morfin, haloperidol og butylskopolamin som kontinuerlig subcutan infusjon kalles gjerne ” ileuspumpe ”. Steroider kan ha effekt både på smerter, kvalme og ødem i tarmen og kan bidra til å redusere obstruksjonssymptomer. Dette kan også forsøkes i 1-2 . Metoklopramid anbefales ikke ved malign tarmobstruksjon på grunn av sin stimulerende effekt på tarmperistaltikk. Hos noen pasienter kan kontinuerlig subkutan tilførsel av morfin, haloperidol og butylskopolamin i en pumpe (“ ileuspumpe ”) bidra til effektiv symptomlindring i . Subkutan smertepumpe, ev. Ved manglende effekt eller uttalte bivirk – ninger: Vurder: Opioid-skift eller annen administra- sjonsform, f. Oksykodon, ketobemidon, metadon, fentanyl, hydromorfon og alfentanil er andre opioider.

Ketamin-, lidokain- og klonidin-infusjon kan forsøkes. Antiemetika: Haloperidol 2. Antisekretoriske midler: Octreotid 0. Tilstanden forårsakes dels av primærsykdommen, dels av behandlingen og dels av metabolske forstyrrelser relatert til redusert allmenntilstand. I tillegg til generelle råd om . Tema: Palliativ medisin – Døden er noe alle leger i klinisk virksomhet må forholde seg til.

Sygdomsforløbet er som regel snigende over flere uger, med gode perioder vekslende med dårlige. Brug af ileuspumpe , bør forbeholdes de terminale forløb, hvor anden løsning ikke er . Medikamentell behandling malign tarmobstruksjon. Vanlig er dexametason i dose . Paracetamol kan beholdes.

Tverrfaglig vurdering på sykehuset. Smertestillande: Opiater. Sekresjonshemmande :Octeroide. Hier hingegen kann über eine andere Zubereitung einer kontinuierlichen Mischspritze über eine komplettierte medikamentöse Darmparalyse eine Symptomkontrolle erreicht werden. Definition Palliation: En indsats, der har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og.

Schlechte Resorption (selten). Die subkutane Therapie ist nicht stär- ker oder wirksamer als die orale. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Ileuspumpe “ beim kompletten Ileus.