India koloni

Ceylon (Sri Lanka) var også britisk koloni , men ikke en del av Britisk India. Kongedømmene Nepal og Bhutan i nord var på papiret selvstendige stater etter å ha ført krig mot britene, men . India-som-koloni Bufret Lignende 28. Les svarene og finn lenker her.

Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Var det en bevist erobringsstrategi av det OstIndiske kompaniet og etter hvert Storbritannia, eller var det noe som bare skjedde fordi Mogulriket og de .

Lovgivende makt er lagt til et tokammerparlament, Sansa bestående av det 2medlemmer store delstatsrådet (Rajya Sabha) og det 5medlemmer store folkehuset (Lok Sabha). Indisk politikk har helt siden selvstendigheten vært sterkt . Historie › Verdens historie og samtidshistorie › Asia › Indias historie Bufret Lignende 29. Det ble lovet adgang til embeter etter utdannelse, dyktighet og ubestikkelighet, uansett rase eller religion, men i praksis oppnådde inderne meget sjelden høyere embeter. Etter hvert som stadig flere indere . Først og fremst var den en drivkraft i seg selv da det var en eim av nasjonal suksess og stolthet over det å sikre seg store og rike kolonier utenfor sitt eget kontinent. B) Velg deg ut et land eller område som har vært kolonisert.

Drøft positive og negative sider ved koloniseringen i dette landet ut fra forskjellige perspektiver. Forsker: velg ut et land eller område som har vært kolonisert.

Kolonimakten som herjet rundt dette landet var Storbritannia. Ordet koloni vil si et land . Engelsk språk, britiske lover og europeisk kultur preget landet. Britene handlet med indiske råvarer, som krydder, bomull og te.

Blant annet råvarene gjorde . I dag preges landet av store forskjeller og eksplosiv befolkningsvekst. Mangfoldig Flere religioner, hinduisme og islam. Aldri utgjort et samlet rike. Selvstendige fyrstedømmer.

Vi har stilt disse spørsmålene: Hvordan var landene før . Kama Sutra ble kopiert i smug, dette kan du lese mer om i boken Bedmanners . Imperialisme betyr at et land tar kontroll over områder i et annet land. De tok kontroll over områder i andre lan spesielt i Afrika og Asia. India fungerte som en britisk koloni.

En koloni er et område eller et land som et annet land har tatt. Indonesia var en fransk .