Inkubator

En inkubator bidrar til å utvikle innovasjonsbedrifter i en tidlig fase ved bruk av kompetanse og nettverk som inkubatoren har. Ofte tilbyr inkubatorer administrative tjenester og kontorleie. I USA har det vist seg at bedrifter som utvikler seg i en tidlig fase ved hjelp av inkubatorer , har betydelig større sannsynlighet for å lykkes . Inkubator , en organisasjon som skal gi støtte til virksomheter som forsøker å etablere ny kommersiell aktivitet, gjerne med utgangspunkt i innovasjon.

Innovasjon Norge gir lokale ideer globale muligheter.

Siva går bort fra årlige utlysninger og åpner for løpende opptak til sine innovasjonsprogram. Inkubasjonsprogrammet: Inkubasjon er et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. I en inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og. En inkubator kan sammenlignes med en rugekasse, der gode bedriftsideer får vokse seg levedyktige. Bedriftene kan får profesjonell hjelp fra kompetente rådgivere som selv har utviklet bedrifter og som har nettverk til næringsliv, FoU- og kapitalmiljøer.

Dette vil gi gründere en langt bedre start enn om de må finne ut av alt . Kompetanse, nettverk og kapital.

Kunnskapsparken Inkubator er eit verktøy for nyskapande gründerar og bedrifter. Hensikta er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping, og overlevingsevne i bedriftene. Inkubatoren er en del av det innovative utviklingsmiljøet på . Vi bistår gründere og eksisterende næringsliv med å skape forretning og videreutvikle selskaper.

Vårt inkubasjonsprogram tar for seg de viktigste stegene i det å etablere en bedrift. Også eksisterende næringsliv kan gå inn i inkubasjon. Da lager vi et skreddersydd program som er tilpasset bransjen du . Vi ønsker at dette skal være et frirom for eksperimentering og utforskning av nye ideer, historier og kunstneriske uttrykk.

I løpet av de neste tre årene skal vi gjennomføre flere lengre . For deg som vil vekse raskt. I inkubatoren får lokale gründerar og etablerte bedrifter i Sogn og Fjordane tilgang til eit sosialt og fagleg miljø der nyskaping og vidareutvikling er i fokus. Som inkubatorbedrift hos oss står du ikkje aleine. Vi tenker nytt saman med deg, og er med deg heile vegen frå idé til kommersialisering.

Velkommen til INKUBATOR ÅS. Lær mer om våre tjenester .

INKUBATOR ÅS tilbyr hjelp til utvalgte prosjekter, gratis eller sterkt subsidiert. Den eneste industri- inkubatoren i landet. Det vil si, en inkubator som knytter oppstartsselskapene med industrien og de store selskapene på Kongsberg. Oppstartsselskaper har gjerne behov for ressurser og kompetanse som . Da står Proneo Inkubator til tjeneste for deg og din bedrift!

Это слово или выражение пока не переведено. Вы можете предложить свой вариант перевода. Er du i gang med din bedrift? Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon samler mennesker som jobber med nye løsninger innen områder som helse, miljø, byutvikling, integrering, velfer utdanning og nye finansieringsmodeller.

Har du en forretningsplan for bedriften? Medlemmene er både etablerte og nyoppstartede virksomheter og kommer fra privat, offentlig og frivillig sektor. Som en egen avdeling i Smart Innovation Norway, har vi en sentral rolle i innovasjonsmiljøet i Halden. Dette aktive og internasjonalt anerkjente innovasjonsmiljøet består av .